Novinky


14. 2. 2020

Jaké škody způsobila Sabina?

Silný vítr, který doprovázel ničivé bouře cyklóny Sabine (ve Spojeném království nazývané Ciara a v Norsku Elsa), zasáhl 9. a 10. února i území České republiky. Lesy ČR odhadly škody na porostech ve své správě na cca 950 tisíc m3, což představuje škody ve výši 250 až 300 milionů korun. Vojenské lesy předpokládají škody kolem 150 tisíc m3. Nejvíce postiženou oblastí byl vojenský újezd Boletice (až 100 tisíc m3), zatímco v Brdech odhadly VLS škody na cca 20 tisíc...

10. 1. 2020

Austrálie v plamenech

Agentura Reuters v souhrnném článku odkazujícím na několik různých zdrojů informovala o dosavadních škodách způsobených převážně lesními požáry (bushfires) v Austrálii. Požáry již zasáhly území o rozloze více než 10,3 milionu hektarů, tj. plochu zhruba o rozloze Jižní Koreje. Zahynulo 28 lidí včetně několika zasahujících hasičů. Tisíce lidí přišly o své domovy a desetitisíce dalších musely své domovy opustit a odejít do bezpečí. Univerzita v Sydney pak odhadla, že...

30. 10. 2019

Biomasa s obavami

Pochybnosti o vhodnosti plánu zavedení plošné podpory spalování štěpky vyjádřili na včerejším setkání s novináři představitelé Českého sdružení pro biomasu. Podle vyjádření předsedy sdružení Jana Habarta, je současný přebytek nabídky způsobený kůrovcovou kalamitou krátkodobý a ve střednědobém horizontu bude naopak biomasy pro energetické účely nedostatek. Zejména pak s přihlédnutím k očekávanému zvýšení její spotřeby v rámci realizace národního energeticko-klimatického...

4. 10. 2019

Letošní škody v lesích: 40 miliard korun

Výpočet letošních ekonomických škod v lesích zveřejnil včera think tank CZECH FOREST. Vycházel přitom z předpokládaného objemu kůrovcem napadeného dříví (30 mil. m3) a z údajů o prodejních cenách dříví jehličnanů, na jejichž základě odhadl škodu na výnosech na 896 Kč/m3. Celkově pak škoda na výnosech dosáhla 26,9 miliardy Kč a škoda z předčasného smýcení 9,9 miliardy Kč. Škody na výsadbách byly odhadnuty na 250 až 350 milionů korun a vícenáklady na boj...

30. 8. 2019

Červené barvy přibývá

Ministerstvo zemědělství dnes rozšířilo plochu a počet území mimořádně zasažených kůrovcem, tzv. červených zón. Území, na kterém vlastníci lesů mohou omezit některá ochranná opatření (např. lapáky) a odložit zalesnění kalamitních holin až na pět let od jejich vzniku, se tak významně rozšířilo do Jihočeského a Plzeňského kraje. Současně se také uvolnila pravidla přenosu sadebního materiálu pro zalesňování kalamitních holin. Nově teď mohou vlastníci lesa ve vyjmenovaných oblastech...

31. 7. 2019

Ministerstvo chce poskytnout až 2,5 miliardy

Podle včerejší tiskové zprávy plánuje Ministerstvo zemědělství vyplatit nestátním vlastníkům lesa na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity až 2,5 miliardy korun. O uvolnění další miliardy se má jednat na začátku příštího roku. Zpráva také uvádí, že „další“ podpora hospodaření v lesích se letos navýšila na 1,15 miliardy korun. Kromě toho jsou vlastníkům lesa určeny také zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesního fondu. V rámci plánovaného 8. kola...

10. 7. 2019

Kůrovec byl odložen!

Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady se dostaly na pondělní jednání vlády jako dodatečný bod č. 28. Ze zápisu pak vyplývá, že projednávání tohoto bodu programu bylo odloženo. Podle ministra Tomana byla debata odložena o dva týdny s tím, že Ministerstvo financí požaduje více informací....

14. 6. 2019

Kolik se vytěžilo a kolik uschlo

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu zveřejnil statistiky, ze kterých mimo jiné vyplývá, že v loňském roce bylo v České republice vytěženo téměř 25,7 miliónů m3 dřeva „bez kůry“, z čehož 23 milionů připadá na nahodilou těžbu. V obou případech jde o historické rekordy. Není jistě překvapivé, že se těžily prakticky výhradně (24,2 m3) jehličnaté dřeviny. Poměrně vysoká nejistota panuje zřejmě v otázce,...

12. 5. 2019

Chrousti!

Od statisíců (Novinky.cz) přes miliony až k deseti miliardám (24zpravy.com) se pohybují odhady počtu dospělých jedinců chrousta maďalového (Melolontha hippocastani), kteří se po úspěšném dokončení čtyřletého vývojové cyklu pustili do dubových a dalších listnatých porostů v oblasti tzv. Moravské Sahary a Hodonínské doubravy. Jejich ponravy přitom již předtím způsobily škody vyčíslené na 21 milionů Kč na nových výsadbách, které měly nahradit porosty zničené nebo poškozené při...

17. 4. 2019

Ráj škodlivých činitelů

Výskyt škodlivých činitelů v lesích v uplynulém roce s výhledem na rok letošní byl hlavním tématem celostátního semináře s mezinárodní účastí, který proběhl včera v Průhonickém centru Floret. Organizátorům z Lesní ochranné služby se podařilo zajistit účast nebo alespoň zpracování referátu odborníky ze všech okolních zemí s tím, že Německo reprezentoval zástupce Bavorska i Saska. Pokud jde o Českou republiku, tak průměrná roční teplota byla o 2,1...

4. 4. 2019

Marshallův plán pro lesy

Realizaci „Marshallova plánu“ nebo také „Von Karlowitzova plánu“ (více o H. C. von Carlowitz zde) pro německé lesy požadovali minulý týden na celostátním setkání v Erfurtu představitelé Bund Deutscher Forstleute, což je svaz německých pracovníků v lesnictví. Poukazovali přitom na obrovský rozsah škod v německých lesích v loňském roce, který nelze zvládnout běžnými prostředky a pracovními postupy. Šlo zejména o více než 32 miliónů kubických...

21. 3. 2019

Mezinárodní den lesů

Mezinárodní den lesů vyhlásilo Valné shromáždění OSN zvláštní rezolucí v roce 2012 zejména proto, aby připomínal nezastupitelné funkce těchto biologicky nejrozmanitějších ekosystémů. Lesy jsou totiž domovem cca 80% všech druhů suchozemských rostlin, hmyzu a zvířat a mimo jiné mají i klíčový význam pro udržování ekologické stability a zadržování vody v krajině. Přesto však odlesňování pokračuje alarmujícím tempem a každoročně je zničeno asi 13 miliónů hektarů...

13. 3. 2019

Alespoň jedna dobrá zpráva

Česká republika je po necelých dvou letech opět zemí bez afrického moru prasat. Tuto skutečnost potvrdila nyní oficiálně i Evropská komise dopisem, který obdržely i ostatní členské státy Evropské unie. Díky tomu bude moci Státní veterinární správa (SVS) ukončit většinu mimořádných veterinárních opatření souvisejících s nedávným výskytem této choroby. Bude tak například zrušena tzv. zóna s intenzivním odlovem a v oblasti, kde byl zaznamenán výskyt této choroby,...

25. 1. 2019

Komora církevních lesů posílí SVOL

Šestnáct zástupců církevních majetků se sešlo včera v sídle Společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na ustavující schůzi komory církevních lesů, která bude působit jako spolek spolupracující v rámci SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) se stávajícími členy této organizace z řad městských, obecních a soukromých lesů. Hlavním cílem bude společné prosazování zájmů členů spolku společně s ostatními nestátními vlastníky lesa, aktivní...

20. 10. 2018

Rekordy, rekordy, rekordy

Ve druhé říjnové dekádě u nás panovalo mimořádně teplé a suché počasí. Opět padaly teplotní rekordy. Tak například 10. října byly naměřeny rekordní hodnoty na 43 z cca 150 stanic provozovaných déle než 30 let. 12. října pak zaznamenalo rekordy 49 stanic, 14. října 34 stanic atd. Výjimkou nebyly ani teploty přesahují 25 stupňů. Celkově se průměrné teploty na území ČR v uplynulých 6 měsících vegetačního období odchýlily od průměrů za duben až září v letech 1961...

10. 8. 2018

SVOL: Kůrovec se chystá na Vysočinu

Republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů se zabýval kůrovcovou kalamitou a možnostmi jejího řešení. Konstatoval, že: „Nečinnost státní správy, neúčinnost obranných opatření a počínající kolaps na trhu s dřívím budou dál prohlubovat kůrovcovou katastrofu“. Dále upozornil na rizika, která vyplývají z tak obrovského rozsahu škod na lesních porostech, budoucím dlouholetým nedostatkem dříví počínaje a ztrátou rekreační funkce...

20. 6. 2018

V roce 2017 se vytěžilo rekordních 19,4 miliónu m3

Podle Českého statistického úřadu dosáhla vloni těžba dřeva v ČR objemu 19,4 miliónu m3 bez kůry a překonala tak historický rekord z orkánového roku 2007. Není překvapivé, že 61% z celkové těžby připadalo na těžbu nahodilou. Nejvíce dřeva bylo vytěženo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde podíl nahodilé těžby přesáhl 90%. Dva kůrovcovou kalamitou nejvíce postižené kraje následuje s téměř 2,5 miliónu m3 kraj Jihočeský. Zalesněno bylo téměř 20...

5. 6. 2018

Extrémně teplý květen na severu Evropy

Zatímco Český hydrometeorologický ústav zřejmě ještě počítá, Norové již ohlásili nejteplejší květen moderních dějin. A to i přesto, že norská květnová odchylka činila "pouze" +4,2 °C, zatímco u nás podle ČHMÚ překonal duben průměrnou teplotu z let 1961 - 1990 hned o +5,4 °C. Extrémy vynikají zejména při pohledu na seznam místních rekordů, kdy květnové teploty na mnoha místech jižního Norska překonávaly 30 °C. O vlivu těchto...

23. 5. 2018

Veliká pravda kolegy Bláhy a rychlé navýšení pracovníků z Ukrajiny

Lesnet sledoval dnešní Devadesátku na ČT 24. Hlavními hosty byli profesor Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Marian Jurečka, bývalý ministr zemědělství. Do debaty vstupoval i Jaromír Bláha z Hnutí Duha a Jan Volný z podvýboru pro lesní hospodářství Poslanecké sněmovny ČR. Debata se dlouho točila kolem toho, kdo co v minulosti udělal nebo neudělal, a kdo za to...

3. 5. 2018

SVOL žádá mimořádná opatření

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) se v otevřeném dopise obrátilo na předsedkyni Výboru pro životní prostředí PSP ČR Ing. Danu Balcarovou s naléhavou výzvou k bezodkladnému řešení krizové situace v lesích vzniklé v důsledku kůrovcové kalamity. Tato situace se svým výjimečným rozsahem již nedá řešit pouze silami vlastníků a správců lesa v rámci platné legislativy. Sdružení navrhuje celkem sedm opatření: vyhlášení stavu...

5. 4. 2018

Platforma směřuje k budoucnosti lesnictví

Zprávu o nové lesnické platformě CZECH FOREST jsme zaznamenali v časopise Lesnická práce. Podle vlastních webových stránek chce být „zdrojem myšlenek, nových nápadů, odborných analýz, vizí, návrhů řešení, informací, reakcí a komentářů“.  Půjde o nezávislou expertní skupinu, která bude mimo jiné hledat vhodné cesty adaptace našeho lesnictví na společenské, klimatické a ekonomické změny. Platforma CZECH FOREST vznikla z iniciativy šéfredaktora Lesnické...

21. 3. 2018

Další vichřice, další škody

Vichřice spojená s vpádem arktického vzduchu, která v neděli 18. března zasáhla především severní část Moravy a východní Čechy, způsobila škody na lesních porostech.  Přestože rozsah škod se teprve upřesňuje, je zřejmé, že bude značný a že kromě jehličnanů byly poškozeny i listnaté porosty.  Lesy ČR uvedly, že bylo poškozeno cca 300 000 m3, především v podhůří Jeseníků na území Olomouckého kraje. Vojenské lesy a statky podle dnešní zprávy...

2. 3. 2018

Klid před bouří

Vlivu sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR byl věnován čtvrteční seminář ČLS. Ze sborníku a z poznámek vybíráme několik z našeho pohledu zásadních informací: Odchylka průměrné teploty na území ČR, jejíž poslední publikovaná celoroční hodnota za rok 2016 činí +1,2°C, vypadá na první pohled celkem neškodně. Ovšem toto průměrné zvýšení vzniklo jednak porovnáním s už zvýšeným „normálem“ let 1961 – 1990 průmyslové éry a jednak...

18. 2. 2018

140 ha zůstane bez lidských zásahů

Na základě veřejnoprávní dohody uzavřené mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody bude přírodnímu vývoji ponecháno cca 140 ha lesa v národní přírodní rezervací Čerchovské hvozdy, v přírodní rezervaci Smrčí a v dalších porostech první zóny CHKO Český les. Kromě zakotvení bezzásahového režimu určuje dohoda také způsob péče o výsadby buku, jedle a tisu z let 2015 - 2017. Motivem ochrany vrcholových partií Českého lesa nejsou jen cenné lesní porosty, ale...

26. 1. 2018

Friederike má na svědomí miliony kubíků

Bouře „Friederike“, která se prohnala Evropou 18. ledna, přesně 11 let po orkánu „Kyrill“, poškodila především porosty v severní části Německa. V sousedním Sasku se odhadují škody na cca milion plnometrů (Festmeter, fm nebo F) z čehož asi 620 000 připadá na zemské lesy (Staatsbetrieb Sachsenforst)  a dalších přibližně 360 000 na obecní a soukromé lesy. Jestliže rekordní škody po orkánu „Kyrill“ v roce 2007 dosáhly...

21. 12. 2017

Globální produkce rostla již sedmý rok v řadě

O 3 – 6% rostla světová produkce hlavních výrobků ze dřeva v posledních sedmi letech podle údajů publikovaných Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO). Růst produkce kulatiny, řeziva, dřevovláknitých desek, OSB desek i pelet rostl v souvislosti celkovým hospodářským růstem zejména v asijsko-pacifické oblasti, Evropě a v Severní Americe. Celkově se v období let 2010 – 2016 produkce postupně zotavila z krize v letech 2008 –...

23. 8. 2017

Silný vítr poškodil lesy na Šumavě

Silný nárazový vítr, který doprovázel intenzivní bouřky, zasáhl Šumavu zejména v noci z pátku (18. srpna.) na sobotu.  Nejhůře bylo postiženo okolí Nové Pece a Stožce na území Národního parku Šumava i v přilehlých lesích ve správě LČR, kde byly zřejmě poškozeny desítky tisíc krychlových metrů dříví. Škody na majetku VLS v blízkém vojenském újezdu Boletice byly předběžně odhadnuty na 50 000 m3. S ohledem na tyto a předchozí škody ve dvou moravských...

1. 8. 2017

37,3 °C – opět rekordní vedro

Dnes byl na našem území zaznamenán dosud nejteplejší den v roce 2017. Nejvyšší teplota 37,3 °C byla zaznamenána na meteorologické stanici ve Staňkově na Plzeňsku a teplotní rekordy padly i na mnoha dalších stanicích. Pokud jde o ohrožení suchem, tak v týdnu od 24. do 30. 7. sice podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu spadlo na území ČR průměrných 27 mm srážek (v Čechách průměrně 30 mm, na Moravě 21 mm), což představuje 182 % normálu, nicméně stav ohrožení...

18. 6. 2017

Tragické lesní požáry v Portugalsku

Až 62 obětí si podle posledních zpráv vyžádal lesní požár, který vypukl v hornaté oblasti Pedrógão Grande u města Leiria v Portugalsku po vlně extrémních veder s teplotami přes 40 stupňů a bouřkách bez dešťových srážek. Některé z obětí uhořely ve svých autech, když se snažily uniknout z ohrožené oblasti. S požáry, které se mezitím rozšířily i do dalších míst, bojuje 1 700 hasičů. Sousední Španělsko a Francie...

25. 5. 2017

V Novém Městě po patnácti letech

Venkovní pochůzku po lesním majetku rodiny Bartoň - Dobenín po stejné trase, jako v roce 2002, uspořádala Česká lesnická společnost. Díky tomu se mohli účastníci seznámit s inspirativní historií rodu Bartoňů, kteří se od tkalcovského stavu v chalupě vypracovali během dvou generací na úspěšné podnikatele v oblasti textilního průmyslu. V roce 1908 koupili chátrající zámek v Novém Městě nad Metují i s lesními pozemky, které se staly základem dnešního...

22. 3. 2017

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti

Vláda ČR schválila návrh poměrně zásadní novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti předložený Ministerstvem zemědělství. Kromě z tisku a z petice Strany zelených notoricky známého zvýšení pokut (až na 30 000 Kč) za vstup do honitby v době, kdy orgán státní správy myslivosti nařídil na žádost uživatele omezení vstupu, by novela měla přispět především k řešení neúnosně vysokých stavů některé spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod.  Ve smlouvě o nájmu...

6. 3. 2017

Vichřice způsobila další škody v lesích Tatranského národního parku

Vichřice, která zasáhla území Tatranského národního parku v prvním březnovém víkendu, poškodila lesní porosty v oblasti Tatranské Javoriny, zejména v ústí Javorové a Široké doliny. Podle tiskové zprávy Štátnych lesov TANAPu padlo na jimi spravovaném území cca 8 500 stromů, tj. přibližně 6 400 m3 dřeva. Podle tiskové zprávy Tatranského národního parku...

28. 2. 2017

13. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL

13. výroční valná hromady Komory soukromých lesů v ČR se uskutečnila za předsednictví Ing. Tomáše Czernina v kongresovém sále hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Zasedání se zúčastnili také hosté – Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství, senátor Ing. Jan Horník, Ing. František Kučera, předseda SVOL a zástupci Kraje Vysočina. Kromě spolkové agendy se řešil především vliv již platné a připravované legislativy na lesy soukromých vlastníků...

17. 1. 2017

Národní akční plán byl schválen

Vláda ČR schválila 16. ledna Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (NAP).  Dokument je strukturován podle již probíhajících nebo očekávaných projevů změny klimatu, jako je například dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry a popisuje jejich předpokládané dopady. V reakci na tyto očekávané dopady plán v příloze stanovuje 33 specifických cílů, průřezový cíl věnovaný vzdělávání...

18. 11. 2016

Počet obětí sucha překročil 100 milionů

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství Spojených států odhalil letecký průzkum ve státě Kalifornie dalších cca 36 milionů mrtvých stromů, které padly za oběť mimořádnému suchu od předchozího průzkumu v květnu letošního roku. Celkový počet stromů, které zahynuly v důsledku sucha od roku 2010 tak překročil 102 milionů. Plocha lesů poškozených nebo zničených suchem a navazující kůrovcovou kalamitou zaujímá plochu 7,7 milionů akrů (tj. zhruba 3 miliony ha). Nejhůře byly...

18. 10. 2016

Lesy a klimatická změna

Na otázku „Jak převzít odpovědnost?“ se snažili odpovědět přednášející na diskusním semináři uskutečněném pod záštitou konference FORUM 2000 a Strategie AV21. Profesor Gert-Jan Nabuurs z Univerzity ve Wageningenu hodnotil potenciál evropských lesů při ochraně klimatu (tj. především pohlcování CO2) a současně při zajišťování bio-ekonomických cílů (tj. dodávek různých sortimentů dříví a biomasy pro energetické účely), kde by evropské potřeby měly vzrůst o 250...

1. 9. 2016

Aristokratické lovy bratří Hamiltonů na zámku Ohrada

Přes čtyřicet obrazů Johanna Georga (1672 – 1737) a Filipa Ferdinanda de Hamilton (1664 – 1750), ze sbírek zámků Český Krumlov, Hluboká, Horšovský Týn, Slatiňany a Třeboň je od 1. září do 31. října vystaveno v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Tito barokní umělci skotského původu vytvořili v prvních desetiletích 18. století pozoruhodný soubor olejomaleb s loveckými výjevy, dokumentující mimo jiné parforsní hony a štvanice. Vynikali...

21. 1. 2020

2019 – druhý nejteplejší rok od počátku měření

Rok 2019 označily za druhý nejteplejší rok v historii jak americké agentury NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) a NASA (podrobnosti zde), tak WMO (Světová meteorologická organizace) na svých webových stránkách zde. K obdobnému výsledku došla i britská Met Office s tím, že loňský rok patřil v každém případě mezi tři dosud nejteplejší roky. Pokud jde o teplo nahromaděné v oceánech, tak bylo zřejmě dosaženo historického rekordu. Nedávno...

10. 12. 2019

Krkonoše: 52 000 m3

Podle tiskové zprávy zveřejněné včera na stránkách Krkonošského národního parku bylo od počátku letošního roku vytěženo v lesích národního parku více než 52 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva. I přestože se jedná o největší objem kůrovcových těžeb za poslední léta, daří se prý, díky houževnaté práci krkonošských lesníků, šíření kůrovce účinně brzdit. Současné správa parku prakticky zastavila úmyslné těžby, jejichž letošní plán počítal s vytěžením 80 574 m3. V důsledku...

21. 10. 2019

Lesy versus kůrovec

Reprezentativní setkání hlavních představitelů státního lesnictví se zástupci nestátních lesů, podnikateli a novináři uspořádalo v pátek 18. října vydavatelství MAFRA. V diskusi postupně vystoupili: Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity  Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy ČR Petr Král, ředitel...

13. 9. 2019

Stanovisko Lesnetu k vládnímu návrhu novely zákona o lesích

Své stanovisko k návrhu zákona o lesích již vydaly následující organizace (v abecedním pořadí): Agrární komora ČR s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR, CZECH FOREST, ČAZV, ČLS, ČMMJ, Hnutí DUHA prostřednictvím petice Zachraňme lesy, Pro Silva Bohemica, SVOL a Vědci pro les. Stranou nezůstane ani Lesnet, který vydává následující stanovisko: Základním předpokladem zachování lesů na území ČR je správná identifikace hlavní příčiny současného kritického stavu - klimatické změny...

2. 8. 2019

Deklarace z Moritzburgu: 20 miliard pro německé lesy

Na pozvání saského ministra životního prostředí a zemědělství Thomase Schmidta se včera v Moritzburgu u Drážďan setkali ministři, zodpovědní za lesnictví ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a z hostitelského Saska. Přítomna byla i spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julie Klöcknerová. Ministři se dohodli na Plánu pro německé lesy („Masterplan für Deutschlands Wälder“) s tím,...

18. 7. 2019

SVOL žádá o pomoc premiéra

Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů požádali o přijetí u premiéra. Podle předsedy sdružení, Ing. Františka Kučery, je třeba, „aby vláda zajistila vlastníkům lesů odpovídající pomoc již v letošním roce a také v roce následujícím. Jinak nebudou schopni postup kůrovcové kalamity zpomalit a na vzniklých plochách založit porosty nové.“ Náklady na těžbu kůrovcového dříví a pěstební činnost rychle rostou a ceny dříví,...

25. 6. 2019

Hlavně se neukvapovat

Před týdnem středoevropské země - Česká republika, Polsko a následně i Maďarsko a Estonsko – odmítly na zasedání Evropské rady podepsat text, který se zmiňoval o klimaticky neutrální Evropské unii v roce 2050. Britský deník The Guardian té souvislosti citoval premiéra Babiše, který se při příjezdu na zasedání podivoval: „Proč bychom měli 31 let předem rozhodovat, co se stane v roce 2050“. Následně se pak v oficiálním dokumentu shrnujícím...

16. 5. 2019

Kůrovec v Senátu

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace projednávaná v únoru v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doputovala také do Senátu. Dnes ji projednal formou veřejného slyšení Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Jednání, které probíhalo ve Frýdlantském salónku, mělo poněkud komornější charakter než únorové jednání ve sněmovně.  Argumenty zástupců petičního výboru, reprezentující Sdružení vlastníků obecních...

27. 4. 2019

18. konference SVOL – „Živoucí lesy – základ života na Zemi“

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - se na své výroční konferenci konané 25. dubna v Pelhřimově rozšířilo o nově přijatou Komoru církevních lesů, která vznikla v lednu 2019. Počet členů se zvýšil na 665 a výměra lesů, které obhospodařují je nyní 532 tisíc hektarů lesů, což představuje přibližně 20 % celkové výměry lesů v ČR. Předsedou Komory církevních lesů byl zvolen Ing. Petr Skočdopole, který se současně stal místopředsedou...

16. 4. 2019

Kraj Vysočina využije Fond strategických rezerv na podpory vlastníkům lesů

Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje deklarovat, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 miliónů korun z Fondu strategických rezerv. Původní alokace krajského dotačního titulu Hospodaření v lesích 2019 tak bude z původních 7,5 miliónu korun navýšena na částku pokrývající všechny správně podané žádosti. V rámci tohoto krajského dotačního titulu mohli vlastníci a nájemci lesů žádat o peníze na zřizování oplocenek,...

3. 4. 2019

Opatření!

Dnes vstupuje v platnost opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství na základě novely lesního zákona. Opatření umožňuje na celém území ČR mimo území národních parků a jejich ochranných pásem odložit těžbu souší včetně sterilních kůrovcových stromů do 31. 12. 2022 s tím, že zůstává povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich těžbu a sanaci. Na nejhůře postižené části území ČR vzniká tzv. „Červená zóna“...

14. 3. 2019

Vichřice Eberhard

Vichřice Eberhard, která zasáhla naše území v neděli a v noci na pondělí 11. března dosáhla místy v nárazech síly orkánu. Na Sněžce dosáhl vítr v nárazech rychlosti přes 206 km/h, jen o 10 km méně než při orkánu Kyrill. LČR odhadují, že v jimi spravovaných lesích poškodila vichřice cca milion metrů krychlových dřeva s tím, že největší škody vznikly v Moravskoslezském (270 tisíc m3), Olomouckém kraji (157 tisíc m3) a Jihočeském kraji...

20. 2. 2019

Zdravé a prosperující lesy v petičním výboru

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, iniciovaná Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a podpořená podpisy 15 849 občanů, byla předmětem včerejšího jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zástupci signatářů petice, podpoření následně například i hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, přednesli silné argumenty včetně katastrofické prognózy letošních škod v lesích (v důsledku kůrovcové kalamity mohou...

22. 10. 2018

10 000 pracovních míst pro německé lesy

Svaz německých lesníků (Bund Deutscher Forstleute) vyzval na páteční tiskové konferenci v Erfurtu k vytvoření dalších 10 000 pracovních míst nutných pro zvládnutí škod v lesích. Současně informoval o aktuální bilanci škod způsobených suchem a dalšími přírodními kalamitami, která na spolkové úrovni představuje mimo jiné: 30 miliónů plnometrů kalamitního dříví, 300 miliónů uschlých sazenic, 300 000 ha kůrovcové kalamitní plochy, 300 000 ha lesních porostů...

3. 10. 2018

Situace nestátních vlastníků lesů je kritická

Podle dnešní tiskové zprávy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů je výhled na rok 2019 téměř apokalyptický. Kůrovcem jsou v současné době napadeny porosty smrku o přibližném objemu 20 milionů m3 dřevní hmoty a v příštím roce by díky tomu mohly kůrovcové těžby dosáhnout až 50 milionů m3 se všemi negativními dopady, včetně zhroucení trhu s dřívím. V situaci, kdy není možné pokrýt náklady na lesnický provoz, pěstební činnost a obnovu lesa z prodeje...

25. 6. 2018

XVII. Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2018

Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou se již tradičně uskutečnilo v rámci Lesnického dne ve Skelné huti. Kromě národního mistrovství probíhala souběžně i otevřená soutěž, kde byl hlavní zahraniční hvězdou loňský mistr Německa a mistr světa z roku 2014 Ulrich Huber, a soutěž družstev. V závodě plném zvratů nakonec exceloval mistr Slovenska a úřadující juniorský mistr světa Marek Lubas, který se jako jediný vyhnul technickým chybám a překonal...

13. 6. 2018

Duhový balíček pro vládu

„Komplexní balíček propracovaných návrhů“ pro zdravé lesy věnovalo Vládě ČR Hnutí DUHA. Balíček vznikl ve „spolupráci s desítkami lidí, kteří mají k věci co říct“ s tím, že konkrétně jsou jmenováni tři: nezávislý praktický lesník Aleš Erber, penzionovaný profesor Josef Fanta a profesor ekologie lesa z ČZU Miroslav Svoboda. Jako zpracovatelé jsou podepsáni pánové Bláha a Skalník. Plné znění dokumentu je k dispozici...

1. 6. 2018

Kalamita je rozsáhlá, nouzový stav zatím nebude

Podle včerejší tiskové zprávy Ministerstva zemědělství hodlá stát čelit největší lesní pohromě v našich dějinách zrychleným vydáváním víz a pracovních povolení pro zahraniční pracovníky z nejmenovaných zemí. Pro neobchodovatelné dřevo, kterého se má vytěžit 1,5 - 2,5 milionu kubíků, se budou hledat skladovací prostory, kde bude dřevo hromadně asanováno. Dotační programy MZe pro lesní hospodářství by se měly navýšit o 300 milionů korun. Kromě toho má společnost ČD Cargo...

25. 4. 2018

17. konference SVOL a co tam doopravdy zaznělo

Jednání výroční konference SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR), se kromě nezbytných formalit, soustředilo především na ekonomické problémy doprovázející gradující kůrovcovou kalamitu a stále výrazněji se projevující změny klimatu. Přestože SVOL má v současnosti 618 členů disponujících 403 000 ha lesa, tj. významnou částí nestátních lesů a celkem více než 15% lesní plochy ČR, všichni pozvaní významní hosté (oba ministři i hejtman...

12. 4. 2018

Grand Prix Silva Regina: Agama a John

Jedním ze dvou exponátů, které obdržely Grand Prix je vyvážečka LV10 HP vyráběná společností Agama, a.s. ze Starého Města. Zabudovaný elektrohydraulický aparát může krátkodobě navýšit výkon až o 40 kW, čímž pomůže tažnému stroji. To umožní zvýšit možnosti provozního nasazení se slabšími traktory v obtížném terénu. Díky tomu se hodí zejména jako univerzální technologie pro menší lesní majetky. Vyvážečka je osazena hydraulickou rukou s dosahem 9,5m. Druhým exponátem oceněným hlavní...

1. 4. 2018

Silva Regina se blíží

Za týden otevře brány Silva Regina, největší lesnický a myslivecký veletrh v ČR. Lesnická technika bude tradičně vystavena na plochách kolem pavilonu Z. Myslivecká část bude v přízemí pavilonu Z. Doprovodný program kromě tradičních vystoupení Stihl Timbersports, kynologů, sokolníků, trubačů, ukázek vábení a přednášek, přinese i akce připomínající letošní výročí vzniku samostatného státu: přehlídku „100 let lesnictví a myslivosti ve filmu“, expozici...

12. 3. 2018

Rakousko: Kůrovec lámal rekordy

Podle údajů Spolkového centra výzkumu lesa (Bundesforschungszentrum für Wald) bylo v loňském roce v Rakousku nahlášeno největší množství kůrovcového dříví od zahájení evidence prováděné prostřednictvím okresních lesních inspekcí v polovině 40. let. Celkově bylo nahlášeno 3,52 milionů m3, z čehož cca 3 miliony metrů měl na svědomí lýkožrout smrkový. Dosavadní rekord z roku 2009 – 2,88 milionů m3 byl tak překonán o více než čtvrtinu. Obdobně jako u nás,...

28. 2. 2018

Zasedala Komora soukromých lesů SVOL

Včerejší valná hromada SVOL - komory soukromých lesů v Jihlavě, v pořadí již čtrnáctá, byla volební. Programu však dominovala zásadní lesnická témata současnosti: kůrovcová kalamita, škody zvěří a nedostatek pracovníků v lesnictví. Otevřená výměna názorů proběhla i ohledně problematiky minimální výměry honitby a bodového zvýhodnění velkých majetků v rámci Programu rozvoje venkova. Ve vystoupeních některých řečníků byly ke zmíněným tématům předloženy...

16. 2. 2018

Sasko: Státní lesy podporují soukromé vlastníky lesa

Webové stránky státního podniku Sachsenforst poskytují v kompletně přepracované sekci podrobné informace potřebné pro vlastníky lesa, kterých je více než 85 000 a patří jim cca 45% lesní plochy v Sasku. Kromě přehledů zákonných práv a povinností nebo informaci o likvidaci aktuální větrné kalamity, obsahují stránky i přehled o různých možnostech získání podpory včetně formulářů příslušných žádostí. Z našeho pohledu poskytují tyto stránky především...

18. 1. 2018

Stipendia pro učně lesnických oborů

Od února letošního roku by studenti vybraných učňovských oborů s lesnickým zaměřením, tj. například dřevorubci, operátoři harvestorů a vyvážecích souprav a opraváři lesnických strojů, měli za určitých podmínek získat stipendia ve výši 1 500 Kč/měsíčně.  Mezi podmínky získání stipendií by měl patřit prospěch z odborných předmětů do průměru 2,5, bezproblémové chování i docházka a minimálně dvouleté působení v oboru po ukončení školy. Státní podnik...

1. 11. 2017

Herwart: To nám ještě scházelo

Odhady škod způsobených ničivou bouří „Herwart“, která 29. října zasáhla prakticky celé území ČR a místy dosahovala v nárazech síly orkánu, se blíží až ke třem milionům m3 zlomených, vyvrácených nebo jinak větrem poškozených stromů. Nejvyšší rychlost větru byla v ČR naměřena na Luční boudě v Krkonoších (182 km/h). Na Fichtelbergu v Krušných horách bylo naměřeno 176 km/h, na Milešovce 151 km/h a v Praze 118 km/h. Největší škody na lesních porostech...

9. 8. 2017

Britská Kolumbie bojuje s požáry

Kanadská provincie známá svou divokou přírodou a národními parky musela kvůli lesním požárům mimořádného rozsahu vyhlásit stav nouze. Blesky, lidská neopatrnost a také extrémně teplé a suché počasí jsou hlavními příčinami požárů, které se v mnoha případech nedaří dostat pod kontrolu. Aktuálně je evidováno 146 požárů, z nichž minimálně dva již zachvátily plochu větší než 100 000 ha. Celkem bylo od 1. dubna zaznamenáno již přes 900 lesních požárů, které zničily na...

3. 7. 2017

12. Evropský kongres lesní pedagogiky

Ve dnech 3.- 6. října se v hotelu Devět Skal v Milovech uskuteční evropské setkání lesních pedagogů. Součástí třídenního programu budou přednášky, panelové diskuse, workshopy a dvě volitelné exkurze. Hlavním tématem kongresu bude komunikace vlastníků lesa, lesních správ a podniků prostřednictvím lesní pedagogiky a lesní pedagogika jako nástroj k výchově k udržitelnému rozvoji. Pořadatelem kongresu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Na přípravě se...

10. 6. 2017

Elmia Wood 2017 – sečteno a podtrženo

555 vystavovatelů z 28 zemí se zúčastnilo veletrhu Elmia Wood, který bývá považován za největší lesnický veletrh světa. Mimo jiné se představilo 143 velkých lesních strojů. Organizační tým veletrhu tvořilo 220 pracovníků. Plocha výstavních stánků činila cca 8,5 hektaru a dalších 13 hektarů zabíraly ukázkové plochy, celková plocha výstaviště pak přesáhla 260 ha lesních a travnatých ploch. Podle údajů organizátorů, přijelo na veletrh 41 834 návštěvníků. Podrobné zpravodajství...

6. 4. 2017

16. konference SVOL

Střítěž u Jihlavy, 6. dubna 2017 Výroční konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, která se uskutečnila za předsednictví Ing. Františka Kučery, ve Střítěži u Jihlavy tentokrát nebyla volební a většina vystoupení se soustředila především na aktuálně probíhající a očekávané změny legislativy. Několik potenciálních úprav zákonů, které se dotýkají lesnictví je nyní v různých fázích legislativního procesu. Dalším tématem byl Program rozvoje venkova,...

21. 3. 2017

21. březen je Mezinárodním dnem lesů

Valné shromáždění OSN prohlásilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů s tím, že letošní hlavní téma tohoto dne bude „Lesy a energie“.  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) k tomu na svých webových stránkách upozorňuje, že dřevo je s cca 40% podílem největším globálním obnovitelným energetickým zdrojem.  Podíl spalování dřeva na celkové energetické produkci obnovitelných zdrojů je tak zhruba stejný jako energetická produkce solárních, vodních...

1. 3. 2017

„Žádné zásadní škody nevznikly“

Podle vyjádření generálního ředitele Lesů ČR Ing. Daniela Szoráda nezpůsobila bouře Doris, které přecházela přes území ČR v pátek 24. února zásadní škody. Podle prvních odhadů bylo ve státních lesích na celém území státu poškozeno přes 100 000 m3 dříví, což je množství, které nevybočuje z obvyklého rozměru škod běžně vznikajících v zimním období.  Některé padlé stromy budou v lese ponechány jako lapáky pro letošní první rojení kůrovce. Zbývající dříví by mělo být...

18. 1. 2017

10 let od orkánu Kyrill

Orkán Kyrill prolétl Českou republikou právě před 10 lety, v noci z 18. na 19. ledna 2007. Rychlost větru dosáhla na některých místech až 200 km/h, na Sněžce 216 km/h. Největší škody způsobil orkán na jihozápadě republiky. Rozsáhlé škody vznikly také v Rakousku, v Německu, Velké Británii a dalších zemích západní Evropy a v Polsku. Lesní porosty byly poškozeny prakticky na celém území ČR. Největší škody vznikly v okrese Klatovy, kde padly téměř 3...

21. 12. 2016

Nová expozice myslivosti v Národním zemědělském muzeu

Nová expozice myslivosti v pražské budově NZM otevřená 21. prosince kombinuje klasickou muzejní expozici, interaktivní prezentace, kvízy a videa. Sbírkové předměty z podsbírky myslivosti pocházejí převážně z bohatých depozitářů muzejní pobočky na zámku Ohrada. Jedná se především o historické zbraně, lovecké tesáky, uniformy a další předměty spojené myslivostí v minulých stoletích. Interaktivní displeje umožňují například otestování znalostí zvukových projevů zvěře...

4. 11. 2016

Dohoda o klimatu má zelenou

30 dní poté, co státy Evropské unie prohlásily, že budou ratifikovat Pařížskou dohodu o klimatu, nabyla tato dohoda 4. listopadu platnosti. Podmínka, že dohodu ratifikuje minimálně 55 stran dohody, které dohromady odpovídají minimálně za 55% světových emisí skleníkových plynů, tím byla splněna. Již předtím totiž oznámily ratifikaci Spojené státy a Čína. Další setkání smluvních stran Rámcové dohody o změně klimatu probíhá nyní v marockém Marrákeši. Na tomto setkání by již měla být...

28. 9. 2016

Nenápadný rekord, který ovlivní dějiny

Rok 2016 se zapíše do dějin nenápadným, ale o to významnějším rekordem. Obsah CO2 v atmosféře v letošním roce totiž zřejmě na velmi dlouhou dobu překročil hranici 400 ppm (400 částic na jeden milion). Současně je rok 2016 na nejlepší cestě, aby se opět stal nejteplejším rokem v historii měření. Píše o tom dnešní vydání britského deníku The Guardian s odvoláním na zdroje z vědecké komunity včetně observatoře na Mauna Loa na Havajských ostrovech, kde se obsah...


Harvesting & Forwarding

REKLAMA

Foto týdne

Stromy doma