Novinky


23. 2. 2024

Z valné hromady Komory soukromých lesů

Valná hromada komory soukromých lesů se konala 22. února na zámku v Křtinách. Mimořádná byla účast ministra životního prostředí Petra Hladíka, neboť ministr tohoto resortu se ještě nikdy jednání soukromníků nezúčastnil. Aktivně se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný, byť jen prostřednictvím videokonference. V následném programu byl pak zastupován vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství Patrikem Mlynářem. Hlavním tématem dopolední části valné hromady byly novely zákona...

13. 8. 2023

Kanadské lesy v plamenech

Požáry bezprecedentního rozsahu, které letos zachvátily lesy prakticky ve všech kanadských provinciích, se stále nedaří dostat pod kontrolu. Při hašení více než 5 500 hlášených požárů již zahynuli čtyři hasiči a muselo být evakuováno 168 000 lidí. Kanadská lesní služba (Canadian Forest Service) předpokládá, že vysoké riziko požárů potrvá ještě několik týdnů. Shořelo již přibližně 13,4 milionu hektarů lesa, což je více než šestinásobek běžného kanadského průměru (2,2 milionu...

28. 1. 2022

Sekvojovce a zeravy na Vysočině

Zdá se, že odmítavý postoj k introdukci nepůvodních dřevin do našich lesů se začíná pomalu měnit. Pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity se chystají na výsadbu několika hektarů pokusných ploch s introdukovanými dřevinami na majetcích města Jihlavy u obcí Otín a Sokolíčko. Mezi ověřovanými druhy budou například dřeviny z Blízkého východu a ze Severní Ameriky, včetně známých druhů dosahujících obřích rozměrů jako je...

2. 12. 2022

Vorařství na seznamu UNESCO

Včera bylo na 17. zasedání mezivládního výboru v Maroku připsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO vorařství („Timber rafting“). Dnes již prakticky zaniklé řemeslo, jehož podstatou byly znalosti a dovednosti spojené se stavbou a plavením vorů po řekách. Nominaci předložily společně vorařské spolky z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska. U nás pocházejí první písemné zmínky o voroplavbě z 11. století....

21. 9. 2022

Dřevo nahradí ocel

Jedním z vítězů berlínského finále celosvětové soutěže start-upů působících v energetice „SET Awards“ se stala švédská společnost Modvion, která se chystá stavět stožáry k větrným elektrárnám z laminovaného dřeva. Již v roce 2020 postavila společnost třicetimetrový stožár elektrárny v Björkö u Göteborgu. Nyní buduje stometrový stožár větrné elektrárny s výkonnou turbínou Vestas V90, který má být hotov v příštím roce. Výhodou...

4. 8. 2022

600 731

Od začátku roku shořelo v zemích Evropské unie celkem 600 731 ha lesa, což je druhá největší plocha zničená požáry v období po roce 2006. Tato plocha odpovídá více než dvojnásobku rozlohy Lucemburska. Největší plocha byla spálena v roce 2017 – 987 844 ha – ovšem za celý kalendářní rok. Podstatné také je, že v této statistice jsou zahrnuty pouze požáry, které zasáhly plochu větší než 30 hektarů, a celková zničená plocha je tudíž ještě podstatně...

23. 6. 2022

Den otevřených lesů

Premiérový ročník nové akce pro veřejnost se uskutečnil minulou sobotu na celkem 48 nestátních lesních majetcích. Iniciátorem Dne otevřených lesů bylo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Vlastníci lesů připravili pro návštěvníky například vycházky „stezkou mladého lesníka“, ukázky práce školkařů a dřevorubců, ukázky přibližování dřeva koněm, práci s lesní technikou nebo programy lesní pedagogiky. Některé činnosti...

7. 5. 2022

Oprava Želnavského smyku dokončena

Dnes bude slavnostní ukázkou plavení zakončena oprava Želnavského smyku (Hefenkriegbach-Riese). Tato 3,8 km dlouhá spojka Schwarzenberského plavební kanálu s bývalým překladištěm plaveného dříví na břehu Vltavy postavená na konci 19. století byla v provozu až do roku 1961. Oprava tohoto výjimečného technického díla trvala tři roky a stála zhruba 30 milionů korun. Chybějící žulové desky z původního obložení stěn kanálu byly nahrazeny novými, vyrobenými z hrubozrnné...

4. 2. 2022

Adaptace lesů s podporou

Až 4,1 miliardy korun ročně vyčlení Ministerstvo zemědělství na program adaptace lesů na změny klimatu. Podporu v rámci programu budou moci získat státní i nestátní vlastníci, kteří budou připravovat lesy na dopady klimatické změny, budou hospodařit přírodě blízkým způsobem, podpoří přirozenou obnovu lesa, budou zvyšovat jeho druhovou pestrost a pečovat o lesní půdu. Program má trvat do roku 2026. Platba má být plošná s aktuální denní sazbou 4,22 Kč/ha, tj. až 1 540...

14. 12. 2021

ASZ a SVOL podporují dobrovolné sdružování vlastníků

Sdružování drobných vlastníků lesů se státní podporou by mělo pomoci překonat následky kůrovcové kalamity a usnadnit realizaci adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu. Při společném jednání se na tom shodli předsedové Asociace soukromého zemědělství (ASZ) a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Jaroslav Šebek a Jiří Svoboda. Proces sdružování by měla podpořit změna lesnické legislativy, ke které předsedové jménem svých organizací...

21. 10. 2021

Příspěvek zklamal

Ministerstvo zemědělství podle očekávání pokrátilo Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Ten má nyní činit 145 Kč/m3 pro nestátní a 90 Kč/m3 pro státní lesy, což je výrazné snížení oproti 383 Kč/m3 uvedeným v "Zásadách pro poskytování příspěvku". Podle ministerstva přišlo od vlastníků celkem 12 522 žádostí. To je o čtvrtinu více než loni. Kompenzace se mají týkat přibližně 30 milionů m3 jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Celkový objem...

16. 9. 2021

SVOL: Nové stanovy a nové vedení

V úterý 7. září se v Třebíči uskutečnila 21. konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Delegáti zvolili nového předsedu a místopředsedy, přičemž postupovali podle nových stanov, které schválili během dopoledního programu před samotnými volbami. Podle nových stanov tvoří SVOL tři komory: Komora obecních lesů, Komora soukromých lesů a Komora církevních lesů s tím, že tyto komory mají asymetrické zastoupení v republikovém...

24. 8. 2021

Lesy mezi priority zřejmě nepatří

Ani loňský historicky nejvyšší objem nahodilých těžeb v kombinaci s historicky nejnižšími cenami dříví nebyl pro vládu shánějící peníze na sanaci následků epidemie a na předvolební nadílku dostatečným argumentem k uvolnění vyšší než symbolické podpory pro vlastníky lesů postižené kůrovcovou kalamitou a suchem. V pondělí 23. 8. tak vláda schválila pouhé 3,6 miliardy korun na tzv. kůrovcové kompenzace za rok 2020. Tato částka je přitom určena pro všechny vlastníky....

10. 8. 2021

Hodnotící zpráva IPCC: Globální klimatická krize je na dohled

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) včera oficiálně vydal první část své Šesté hodnotící zprávy. Na jejím zpracování se podílelo celkem 234 autorů z 66 zemí a 517 dalších přispěvatelů. Dále se zpráva odvolává na 14 000 referencí. Z dokumentu, který má téměř čtyři tisíce stran a bude se zřejmě ještě redigovat, jsme si přečetli úvodní souhrn pro „policymakers“. Lze konstatovat, že vědci do značné míry odložili diplomatické ohledy i opatrná...

29. 6. 2021

Zastupitelstvo chce park

Zastupitelstvo Středočeského kraje odhlasovalo včera podporu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Dospělo k závěru: „že vlivem globálních civilizačních vlivů a urbanizace krajiny dochází z dlouhodobého hlediska ke stále vyššímu stupni ohrožení řady druhů a společenstev, a tím i k poklesu biodiverzity“. Od vyhlášení parku si zastupitelstvo slibuje i zvýšení mezinárodní prestiže a kulturního povědomí veřejnosti. Diskuse o možnosti...

31. 5. 2021

Těžba láme rekordy

Podle dnešní zprávy Českého statistického úřadu vzrostla vloni těžba dřeva v ČR na rekordních 35,8 milionů m3 (počítáno bez kůry). Ve srovnání s objemy obvyklými do roku 2015 tak byla více než dvaapůlkrát vyšší. Téměř z 95 % šlo o nahodilé těžby, především zpracování smrků napadených kůrovci. Podíl jehličnatého dříví činil 96,5 % celkového objemu. Nejvíce se těžilo v Kraji Vysočina (8,7 mil. m3) a v Jihočeském kraji (4,8 mil. m3). Celková plocha zalesněná...

30. 4. 2021

Havlíčkův Brod nezajistil včasné zpracování a asanaci

Po dvou letech úředního řízení potvrdilo Ministerstvo životního prostředí pokutu 720 tisíc korun, kterou vyměřila Česká inspekce životního prostředí městu Havlíčkův Brod za to, že ve svých lesích v katastrálním území Perknov „nezajistilo včasné zpracování a asanaci hmyzími škůdci napadené smrkové dřevní hmoty“ o celkovém objemu 3 592 m3. Pokuta byla uložena na základě šetření, které proběhlo ve dnech 14. 3. 2019 a 20. 3. 2019. Ministerstvo ve svém rozhodnutí...

17. 3. 2021

Opět se budou řešit nepůvodní druhy

Přerušená 87. schůze Poslanecké sněmovny, která má pokračovat v úterý 23. března má opět v programu Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (sněmovní tisk 731). Jeho projednávání je momentálně ve stadiu neukončeného druhého čtení. K návrhu se sešlo celkem 19 pozměňovacích návrhů. Nejvíce – celkem sedm – jich pochází od poslankyně Dany Balcarové,...

11. 2. 2021

Lesy ČR nabízejí honitby a oboru k pronájmu

Lesy ČR vyhlásily výběrová řízení na desetiletý pronájem 19 honiteb a jedné obory. Nabídky na pronájem honiteb mohou potenciální nájemci podávat na oblastních ředitelstvích Lesů ČR a nabídky na pronájem obory na ředitelství v Hradci Králové. Při hodnocení nabídek bude mít nabídnutá výše nájemného váhu 70% a myslivecký záměr váhu 30%. Podrobnosti k výběrovým řízením jsou k dispozici zde. Státní podnik v současnosti spravuje 938 honiteb, z nichž 851...

24. 1. 2021

Výročí lesmistra Johna

Před 150. lety zemřel Josef John, jeden z významných schwarzenberských lesníků. Syn chudých poddanských rodičů z Petrova Dvora u Netolic nastoupil již ve 14. letech jako praktikant do schwarzenberských služeb. Díky doporučení představených a schwarzenberskému stipendiu pak absolvoval lesnické učiliště ve Zlaté Koruně, což ho předurčilo k celoživotnímu působení v knížecích službách. Do dějin se zapsal především jako hlavní iniciátor vyhlášení pralesní rezervace na...

3. 1. 2021

Německý dřevařský průmysl chce být klimaticky neutrální

Hlavní sdružení německého dřevařského průmyslu (celý název: Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden Industrie und verwandter Industrie- und Wirtschaftszweige), které sdružuje dvanáct profesních asociací od pil přes výrobce dřevostaveb a nábytku až po výrobce parket, regionální sdružení výrobců v jednotlivých spolkových zemích a podporovatele z řad dodavatelů se prostřednictvím své iniciativy „Klimaschutz Holzindustrie“ přihlásilo...

4. 12. 2020

Král padl před 50 lety

Nejmohutnější smrk v přírodní rezervaci Boubínský prales, nazývaný také Král smrků, padl během vichřice přesně před 50. lety. Byl vysoký 58 metrů při obvodu kmene 508 cm, průměru 162 cm a objemu cca 30 kubických metrů. Vrcholek koruny byl odchýlen o 11 m od svislé osy. Rok před osudnou vichřicí smrk napadený václavkou a hnilobami uschl. Jeho stáří bylo v té době odhadováno na 440 let. Jeden výřez z památného stromu je vystaven v informačním středisku Lesů ČR...

15. 10. 2020

Společné lovy v době platnosti krizových opatření

Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví citovaného na webových stránkách ČMMJ a na stránkách časopisu Myslivost se zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob nevztahuje na společné lovy organizované uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Společné lovy se tedy nadále mohou konat, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění...

3. 9. 2020

Veletrh Elmia Wood se posunuje a zkracuje

Podle dnešní tiskové zprávy švédské společnosti Elmia AB, která veletrh pořádá, se jeden z největších veletrhů lesnické techniky posunuje z roku 2021 na rok 2022 a zkracuje z obvyklých čtyř návštěvních dnů na tři. Podle nového plánu se má uskutečnit ve dnech 2. - 4. června 2022. Důvodem k přesunu veletrhu byla koronavirová pandemie a její vliv na cestování a veřejná shromáždění. ...

15. 7. 2020

Osm organizací k novele zákona o myslivosti

Celkem osm organizací představilo včera svá stanoviska k vládní novele zákona o myslivosti na společné tiskové konferenci. I přes rozdílná stanoviska k některým novelizovaným ustanovením vyjádřili zúčastnění odhodlání k dalšímu koordinovanému postupu v rámci projednávání návrhu zákona. Vyjádření zástupců SVOL i dalších organizací si můžete přečíst zde....

23. 6. 2020

Více peněz na dotační programy v lesích

Od roku 2021 by měl stát více přispívat na dotační programy v lesích. Vyplývá to z novely nařízení, které Vláda ČR schválila 22. června. Objem příspěvků by se měl oproti letošní cca 1,15 miliardě zvýšit o 2,5 miliardy korun. 2 miliardy by měly být určeny na obnovu, zajištění a výchovu porostů, 200 milionů na oplocenky a 145 milionů na nově zaváděný příspěvek na následnou péči o porosty. Zhruba 500 milionů z této částky by měly dostat Lesy ČR, které dosud...

2. 4. 2020

Lesnické veletrhy se posunují

Lesnické veletrhy plánované na letošní rok by se měly podle dosavadních zpráv organizátorů přesunout na příští rok. Pokud k tomu dojde, nastane dosud nevídaná situace, kdy se v době očekáváné recese uskuteční výstavy plánované na dva roky během roku jednoho. A to by k nim ještě měla přibýt novinka – Swedish Forestry Expo ve Stockholmu. Jak vypadá předběžný výstavní kalendář na rok 2021 se můžete podívat sem....

21. 1. 2020

2019 – druhý nejteplejší rok od počátku měření

Rok 2019 označily za druhý nejteplejší rok v historii jak americké agentury NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) a NASA (podrobnosti zde), tak WMO (Světová meteorologická organizace) na svých webových stránkách zde. K obdobnému výsledku došla i britská Met Office s tím, že loňský rok patřil v každém případě mezi tři dosud nejteplejší roky. Pokud jde o teplo nahromaděné v oceánech, tak bylo zřejmě dosaženo historického rekordu. Nedávno...

10. 12. 2019

Krkonoše: 52 000 m3

Podle tiskové zprávy zveřejněné včera na stránkách Krkonošského národního parku bylo od počátku letošního roku vytěženo v lesích národního parku více než 52 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva. I přestože se jedná o největší objem kůrovcových těžeb za poslední léta, daří se prý, díky houževnaté práci krkonošských lesníků, šíření kůrovce účinně brzdit. Současné správa parku prakticky zastavila úmyslné těžby, jejichž letošní plán počítal s vytěžením 80 574 m3. V důsledku...

21. 10. 2019

Lesy versus kůrovec

Reprezentativní setkání hlavních představitelů státního lesnictví se zástupci nestátních lesů, podnikateli a novináři uspořádalo v pátek 18. října vydavatelství MAFRA. V diskusi postupně vystoupili: Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity  Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy ČR Petr Král, ředitel...

13. 9. 2019

Stanovisko Lesnetu k vládnímu návrhu novely zákona o lesích

Své stanovisko k návrhu zákona o lesích již vydaly následující organizace (v abecedním pořadí): Agrární komora ČR s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR, CZECH FOREST, ČAZV, ČLS, ČMMJ, Hnutí DUHA prostřednictvím petice Zachraňme lesy, Pro Silva Bohemica, SVOL a Vědci pro les. Stranou nezůstane ani Lesnet, který vydává následující stanovisko: Základním předpokladem zachování lesů na území ČR je správná identifikace hlavní příčiny současného kritického stavu - klimatické změny...

2. 8. 2019

Deklarace z Moritzburgu: 20 miliard pro německé lesy

Na pozvání saského ministra životního prostředí a zemědělství Thomase Schmidta se včera v Moritzburgu u Drážďan setkali ministři, zodpovědní za lesnictví ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a z hostitelského Saska. Přítomna byla i spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julie Klöcknerová. Ministři se dohodli na Plánu pro německé lesy („Masterplan für Deutschlands Wälder“) s tím,...

18. 7. 2019

SVOL žádá o pomoc premiéra

Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů požádali o přijetí u premiéra. Podle předsedy sdružení, Ing. Františka Kučery, je třeba, „aby vláda zajistila vlastníkům lesů odpovídající pomoc již v letošním roce a také v roce následujícím. Jinak nebudou schopni postup kůrovcové kalamity zpomalit a na vzniklých plochách založit porosty nové.“ Náklady na těžbu kůrovcového dříví a pěstební činnost rychle rostou a ceny dříví,...

25. 6. 2019

Hlavně se neukvapovat

Před týdnem středoevropské země - Česká republika, Polsko a následně i Maďarsko a Estonsko – odmítly na zasedání Evropské rady podepsat text, který se zmiňoval o klimaticky neutrální Evropské unii v roce 2050. Britský deník The Guardian té souvislosti citoval premiéra Babiše, který se při příjezdu na zasedání podivoval: „Proč bychom měli 31 let předem rozhodovat, co se stane v roce 2050“. Následně se pak v oficiálním dokumentu shrnujícím...

16. 5. 2019

Kůrovec v Senátu

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace projednávaná v únoru v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doputovala také do Senátu. Dnes ji projednal formou veřejného slyšení Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Jednání, které probíhalo ve Frýdlantském salónku, mělo poněkud komornější charakter než únorové jednání ve sněmovně.  Argumenty zástupců petičního výboru, reprezentující Sdružení vlastníků obecních...

27. 4. 2019

18. konference SVOL – „Živoucí lesy – základ života na Zemi“

SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - se na své výroční konferenci konané 25. dubna v Pelhřimově rozšířilo o nově přijatou Komoru církevních lesů, která vznikla v lednu 2019. Počet členů se zvýšil na 665 a výměra lesů, které obhospodařují je nyní 532 tisíc hektarů lesů, což představuje přibližně 20 % celkové výměry lesů v ČR. Předsedou Komory církevních lesů byl zvolen Ing. Petr Skočdopole, který se současně stal místopředsedou...

16. 4. 2019

Kraj Vysočina využije Fond strategických rezerv na podpory vlastníkům lesů

Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje deklarovat, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 miliónů korun z Fondu strategických rezerv. Původní alokace krajského dotačního titulu Hospodaření v lesích 2019 tak bude z původních 7,5 miliónu korun navýšena na částku pokrývající všechny správně podané žádosti. V rámci tohoto krajského dotačního titulu mohli vlastníci a nájemci lesů žádat o peníze na zřizování oplocenek,...

3. 4. 2019

Opatření!

Dnes vstupuje v platnost opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství na základě novely lesního zákona. Opatření umožňuje na celém území ČR mimo území národních parků a jejich ochranných pásem odložit těžbu souší včetně sterilních kůrovcových stromů do 31. 12. 2022 s tím, že zůstává povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich těžbu a sanaci. Na nejhůře postižené části území ČR vzniká tzv. „Červená zóna“...

14. 3. 2019

Vichřice Eberhard

Vichřice Eberhard, která zasáhla naše území v neděli a v noci na pondělí 11. března dosáhla místy v nárazech síly orkánu. Na Sněžce dosáhl vítr v nárazech rychlosti přes 206 km/h, jen o 10 km méně než při orkánu Kyrill. LČR odhadují, že v jimi spravovaných lesích poškodila vichřice cca milion metrů krychlových dřeva s tím, že největší škody vznikly v Moravskoslezském (270 tisíc m3), Olomouckém kraji (157 tisíc m3) a Jihočeském kraji...

20. 2. 2019

Zdravé a prosperující lesy v petičním výboru

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, iniciovaná Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a podpořená podpisy 15 849 občanů, byla předmětem včerejšího jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zástupci signatářů petice, podpoření následně například i hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, přednesli silné argumenty včetně katastrofické prognózy letošních škod v lesích (v důsledku kůrovcové kalamity mohou...

22. 10. 2018

10 000 pracovních míst pro německé lesy

Svaz německých lesníků (Bund Deutscher Forstleute) vyzval na páteční tiskové konferenci v Erfurtu k vytvoření dalších 10 000 pracovních míst nutných pro zvládnutí škod v lesích. Současně informoval o aktuální bilanci škod způsobených suchem a dalšími přírodními kalamitami, která na spolkové úrovni představuje mimo jiné: 30 miliónů plnometrů kalamitního dříví, 300 miliónů uschlých sazenic, 300 000 ha kůrovcové kalamitní plochy, 300 000 ha lesních porostů...

3. 10. 2018

Situace nestátních vlastníků lesů je kritická

Podle dnešní tiskové zprávy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů je výhled na rok 2019 téměř apokalyptický. Kůrovcem jsou v současné době napadeny porosty smrku o přibližném objemu 20 milionů m3 dřevní hmoty a v příštím roce by díky tomu mohly kůrovcové těžby dosáhnout až 50 milionů m3 se všemi negativními dopady, včetně zhroucení trhu s dřívím. V situaci, kdy není možné pokrýt náklady na lesnický provoz, pěstební činnost a obnovu lesa z prodeje...

25. 6. 2018

XVII. Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2018

Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou se již tradičně uskutečnilo v rámci Lesnického dne ve Skelné huti. Kromě národního mistrovství probíhala souběžně i otevřená soutěž, kde byl hlavní zahraniční hvězdou loňský mistr Německa a mistr světa z roku 2014 Ulrich Huber, a soutěž družstev. V závodě plném zvratů nakonec exceloval mistr Slovenska a úřadující juniorský mistr světa Marek Lubas, který se jako jediný vyhnul technickým chybám a překonal...

13. 6. 2018

Duhový balíček pro vládu

„Komplexní balíček propracovaných návrhů“ pro zdravé lesy věnovalo Vládě ČR Hnutí DUHA. Balíček vznikl ve „spolupráci s desítkami lidí, kteří mají k věci co říct“ s tím, že konkrétně jsou jmenováni tři: nezávislý praktický lesník Aleš Erber, penzionovaný profesor Josef Fanta a profesor ekologie lesa z ČZU Miroslav Svoboda. Jako zpracovatelé jsou podepsáni pánové Bláha a Skalník. Plné znění dokumentu je k dispozici...

1. 6. 2018

Kalamita je rozsáhlá, nouzový stav zatím nebude

Podle včerejší tiskové zprávy Ministerstva zemědělství hodlá stát čelit největší lesní pohromě v našich dějinách zrychleným vydáváním víz a pracovních povolení pro zahraniční pracovníky z nejmenovaných zemí. Pro neobchodovatelné dřevo, kterého se má vytěžit 1,5 - 2,5 milionu kubíků, se budou hledat skladovací prostory, kde bude dřevo hromadně asanováno. Dotační programy MZe pro lesní hospodářství by se měly navýšit o 300 milionů korun. Kromě toho má společnost ČD Cargo...

25. 4. 2018

17. konference SVOL a co tam doopravdy zaznělo

Jednání výroční konference SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR), se kromě nezbytných formalit, soustředilo především na ekonomické problémy doprovázející gradující kůrovcovou kalamitu a stále výrazněji se projevující změny klimatu. Přestože SVOL má v současnosti 618 členů disponujících 403 000 ha lesa, tj. významnou částí nestátních lesů a celkem více než 15% lesní plochy ČR, všichni pozvaní významní hosté (oba ministři i hejtman...

12. 4. 2018

Grand Prix Silva Regina: Agama a John

Jedním ze dvou exponátů, které obdržely Grand Prix je vyvážečka LV10 HP vyráběná společností Agama, a.s. ze Starého Města. Zabudovaný elektrohydraulický aparát může krátkodobě navýšit výkon až o 40 kW, čímž pomůže tažnému stroji. To umožní zvýšit možnosti provozního nasazení se slabšími traktory v obtížném terénu. Díky tomu se hodí zejména jako univerzální technologie pro menší lesní majetky. Vyvážečka je osazena hydraulickou rukou s dosahem 9,5m. Druhým exponátem oceněným hlavní...

1. 4. 2018

Silva Regina se blíží

Za týden otevře brány Silva Regina, největší lesnický a myslivecký veletrh v ČR. Lesnická technika bude tradičně vystavena na plochách kolem pavilonu Z. Myslivecká část bude v přízemí pavilonu Z. Doprovodný program kromě tradičních vystoupení Stihl Timbersports, kynologů, sokolníků, trubačů, ukázek vábení a přednášek, přinese i akce připomínající letošní výročí vzniku samostatného státu: přehlídku „100 let lesnictví a myslivosti ve filmu“, expozici...

12. 3. 2018

Rakousko: Kůrovec lámal rekordy

Podle údajů Spolkového centra výzkumu lesa (Bundesforschungszentrum für Wald) bylo v loňském roce v Rakousku nahlášeno největší množství kůrovcového dříví od zahájení evidence prováděné prostřednictvím okresních lesních inspekcí v polovině 40. let. Celkově bylo nahlášeno 3,52 milionů m3, z čehož cca 3 miliony metrů měl na svědomí lýkožrout smrkový. Dosavadní rekord z roku 2009 – 2,88 milionů m3 byl tak překonán o více než čtvrtinu. Obdobně jako u nás,...

18. 2. 2018

140 ha zůstane bez lidských zásahů

Na základě veřejnoprávní dohody uzavřené mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody bude přírodnímu vývoji ponecháno cca 140 ha lesa v národní přírodní rezervací Čerchovské hvozdy, v přírodní rezervaci Smrčí a v dalších porostech první zóny CHKO Český les. Kromě zakotvení bezzásahového režimu určuje dohoda také způsob péče o výsadby buku, jedle a tisu z let 2015 - 2017. Motivem ochrany vrcholových partií Českého lesa nejsou jen cenné lesní porosty, ale...

26. 1. 2018

Friederike má na svědomí miliony kubíků

Bouře „Friederike“, která se prohnala Evropou 18. ledna, přesně 11 let po orkánu „Kyrill“, poškodila především porosty v severní části Německa. V sousedním Sasku se odhadují škody na cca milion plnometrů (Festmeter, fm nebo F) z čehož asi 620 000 připadá na zemské lesy (Staatsbetrieb Sachsenforst)  a dalších přibližně 360 000 na obecní a soukromé lesy. Jestliže rekordní škody po orkánu „Kyrill“ v roce 2007 dosáhly...

21. 12. 2017

Globální produkce rostla již sedmý rok v řadě

O 3 – 6% rostla světová produkce hlavních výrobků ze dřeva v posledních sedmi letech podle údajů publikovaných Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO). Růst produkce kulatiny, řeziva, dřevovláknitých desek, OSB desek i pelet rostl v souvislosti celkovým hospodářským růstem zejména v asijsko-pacifické oblasti, Evropě a v Severní Americe. Celkově se v období let 2010 – 2016 produkce postupně zotavila z krize v letech 2008 –...

23. 8. 2017

Silný vítr poškodil lesy na Šumavě

Silný nárazový vítr, který doprovázel intenzivní bouřky, zasáhl Šumavu zejména v noci z pátku (18. srpna.) na sobotu.  Nejhůře bylo postiženo okolí Nové Pece a Stožce na území Národního parku Šumava i v přilehlých lesích ve správě LČR, kde byly zřejmě poškozeny desítky tisíc krychlových metrů dříví. Škody na majetku VLS v blízkém vojenském újezdu Boletice byly předběžně odhadnuty na 50 000 m3. S ohledem na tyto a předchozí škody ve dvou moravských...

10. 6. 2017

Elmia Wood 2017 – sečteno a podtrženo

555 vystavovatelů z 28 zemí se zúčastnilo veletrhu Elmia Wood, který bývá považován za největší lesnický veletrh světa. Mimo jiné se představilo 143 velkých lesních strojů. Organizační tým veletrhu tvořilo 220 pracovníků. Plocha výstavních stánků činila cca 8,5 hektaru a dalších 13 hektarů zabíraly ukázkové plochy, celková plocha výstaviště pak přesáhla 260 ha lesních a travnatých ploch. Podle údajů organizátorů, přijelo na veletrh 41 834 návštěvníků. Podrobné zpravodajství...

6. 4. 2017

16. konference SVOL

Střítěž u Jihlavy, 6. dubna 2017 Výroční konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, která se uskutečnila za předsednictví Ing. Františka Kučery, ve Střítěži u Jihlavy tentokrát nebyla volební a většina vystoupení se soustředila především na aktuálně probíhající a očekávané změny legislativy. Několik potenciálních úprav zákonů, které se dotýkají lesnictví je nyní v různých fázích legislativního procesu. Dalším tématem byl Program rozvoje venkova,...

21. 3. 2017

21. březen je Mezinárodním dnem lesů

Valné shromáždění OSN prohlásilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů s tím, že letošní hlavní téma tohoto dne bude „Lesy a energie“.  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) k tomu na svých webových stránkách upozorňuje, že dřevo je s cca 40% podílem největším globálním obnovitelným energetickým zdrojem.  Podíl spalování dřeva na celkové energetické produkci obnovitelných zdrojů je tak zhruba stejný jako energetická produkce solárních, vodních...

1. 3. 2017

„Žádné zásadní škody nevznikly“

Podle vyjádření generálního ředitele Lesů ČR Ing. Daniela Szoráda nezpůsobila bouře Doris, které přecházela přes území ČR v pátek 24. února zásadní škody. Podle prvních odhadů bylo ve státních lesích na celém území státu poškozeno přes 100 000 m3 dříví, což je množství, které nevybočuje z obvyklého rozměru škod běžně vznikajících v zimním období.  Některé padlé stromy budou v lese ponechány jako lapáky pro letošní první rojení kůrovce. Zbývající dříví by mělo být...

18. 1. 2017

10 let od orkánu Kyrill

Orkán Kyrill prolétl Českou republikou právě před 10 lety, v noci z 18. na 19. ledna 2007. Rychlost větru dosáhla na některých místech až 200 km/h, na Sněžce 216 km/h. Největší škody způsobil orkán na jihozápadě republiky. Rozsáhlé škody vznikly také v Rakousku, v Německu, Velké Británii a dalších zemích západní Evropy a v Polsku. Lesní porosty byly poškozeny prakticky na celém území ČR. Největší škody vznikly v okrese Klatovy, kde padly téměř 3...

21. 12. 2016

Nová expozice myslivosti v Národním zemědělském muzeu

Nová expozice myslivosti v pražské budově NZM otevřená 21. prosince kombinuje klasickou muzejní expozici, interaktivní prezentace, kvízy a videa. Sbírkové předměty z podsbírky myslivosti pocházejí převážně z bohatých depozitářů muzejní pobočky na zámku Ohrada. Jedná se především o historické zbraně, lovecké tesáky, uniformy a další předměty spojené myslivostí v minulých stoletích. Interaktivní displeje umožňují například otestování znalostí zvukových projevů zvěře...

4. 11. 2016

Dohoda o klimatu má zelenou

30 dní poté, co státy Evropské unie prohlásily, že budou ratifikovat Pařížskou dohodu o klimatu, nabyla tato dohoda 4. listopadu platnosti. Podmínka, že dohodu ratifikuje minimálně 55 stran dohody, které dohromady odpovídají minimálně za 55% světových emisí skleníkových plynů, tím byla splněna. Již předtím totiž oznámily ratifikaci Spojené státy a Čína. Další setkání smluvních stran Rámcové dohody o změně klimatu probíhá nyní v marockém Marrákeši. Na tomto setkání by již měla být...

28. 9. 2016

Nenápadný rekord, který ovlivní dějiny

Rok 2016 se zapíše do dějin nenápadným, ale o to významnějším rekordem. Obsah CO2 v atmosféře v letošním roce totiž zřejmě na velmi dlouhou dobu překročil hranici 400 ppm (400 částic na jeden milion). Současně je rok 2016 na nejlepší cestě, aby se opět stal nejteplejším rokem v historii měření. Píše o tom dnešní vydání britského deníku The Guardian s odvoláním na zdroje z vědecké komunity včetně observatoře na Mauna Loa na Havajských ostrovech, kde se obsah...

15. 1. 2024

Rekordní rok 2023

Díky bezprecedentnímu růstu průměrných teplot ve druhé polovině roku se loňský rok stal nejteplejším kalendářním rokem od počátku měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,98°C, tj. o 0,17°C více, než v dosud nejteplejším roce 2016. Pařížský limit 1,5°C pro „bezpečné“ oteplení do konce 21. století se tak nebezpečně přiblížil, neboť loňská průměrná teplota byla již o 1,48°C vyšší než průměr předprůmyslové éry (1850 – 1900). Nad pařížským limitem se...

25. 4. 2023

XXIV. konference SVOL

Výroční konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ve Střítěži u Jihlavy se opět zabývala očekávanými novelami lesního zákona a zákona o myslivosti. Dalším tématem byl chystaný příspěvek na adaptaci lesů na klimatickou změnu a organizace společného obchodu se dřívím.  Diskutovalo se také o tradičním tématu rostoucích požadavků na plnění mimoprodukčních funkcí lesa a nově se objevilo téma ukládání uhlíku v lesích, tzv....

19. 1. 2023

Pestrá krajina 2022

Při včerejším vyhlášení výsledků programu Pestrá krajina 2022 v aule ČZU byly uděleny čtyři zlaté (Rodinná farma Michlovka, Farma Petra Horčíka, Statek Kollertových, Farma Petra Křižánka) a jedna stříbrná medaile (Farma Křížov). Ocenění farmáři prezentovali velmi inspirativní příběhy, z nichž některé stavěly na dlouhé tradici rodinného hospodářství a jiné byly naopak výsledkem koncentrovaného úsilí nedávné doby. Společným znakem...

3. 11. 2022

Osm připomínek k novele lesního zákona

Zástupci akademiků, dřevozpracujícího průmyslu, lesníků, ochránců přírody, soukromých zemědělců a vlastníků lesa z následujících osmi organizací sdružených v „Platformě za novelizaci lesního zákona“ Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) Asociace soukromého zemědělství (ASZ) Česká lesnická společnost (ČLS) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Pro Silva...

15. 9. 2022

Muzeum slaví

Před 180 lety byly na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou přivezeny první sbírky vycpanin zvěře a ptáků. Prvním správcem postupně rostoucích sbírek, které tehdy sloužily především výuce mladých adeptů lesnictví, se stal preparátor Václav Špatný. Z popudu Jana Adolfa Schwarzenberka vznikla na Ohradě také odborná myslivecká a lesnická knihovna. Základem knihovního fondu se stalo 195 titulů z knihovny bývalé lesnické školy ve Schwarzenbergu. 15. září 1842 si „Forst...

27. 7. 2022

Hoří!

Požáry, které letos v bezprecedentním rozsahu devastovaly lesy ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii i Německu, došly k nám. Již nyní je zřejmé, že požár v Českém Švýcarsku, který doposud zasáhl asi 1000 ha lesa, bude nejrozsáhlejším lesním požárem v historii České republiky. Dosud největší požár z roku 2012 zničil nebo poškodil 165 hektarů lesa v oblasti tzv Moravské Sahary na Hodonínsku. Lesnet asi těžko získá podklady k serióznímu rozboru...

22. 5. 2022

Jaké škody způsobily víkendové bouřky

Intenzivní bouřky s větrem, krupobitím a přívalovými srážkami, které zasáhly naše území v noci z pátku na sobotu způsobily zatím blíže nespecifikované škody v lesích. Nejsilnější nárazy větru zaznamenala stanice Plzeň-Mikulka, kde foukalo rychlostí až 125 kilometrů v hodině. Poryvy větru o rychlosti vyšší než 100 km/h zaznamenaly i další stanice. V souvislosti s bouřkami byly hlášeny i extrémní jevy, zejména v sousedním Německu, kde byla...

26. 4. 2022

XXII. konference SVOL

Za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, náměstka pro sekci lesního hospodářství Patrika Mlynáře a dalších hostů, proběhla včera ve Střítěži u Jihlavy konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Zásadním cílem SVOLu je komplexní novela zastaralého zákona o lesích, který je stále do značné míry výčtem nařízení a navazujících kontrolních a kázeňských pravomocí státu – strážce národního bohatství – směrem...

13. 1. 2022

Vyšší Brod: Lesy budou vráceny

Nález Ústavního soudu z 21. prosince 2021 s nejvyšší pravděpodobností ukončí letitý spor o lesy Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Klášter, založený pod patronací Rožmberků v roce 1259, jehož zakladatelské listiny v roce 1264 potvrdil i král Přemysl Otakar II., se tak v dohledné době definitivně ujme správy svého třikrát (1941, 1948 a 2019) konfiskovaného historického majetku. Zrušením celkem 17 rozsudků Vrchního a Nejvyššího soudu byl klášter...

12. 11. 2021

Odlesňování by mělo být zastaveno do roku 2030

Konference OSN o změně klimatu, známá pod zkratkou COP 26, se hned v prvních dnech zabývala ochranou lesů. V Deklaraci o lesích a využití půdy (Declaration on Forests and Land Use), vydané 2. listopadu, se celkem 141 zemí reprezentujících 91% veškeré zalesněné plochy (4 další země se připojily následně) přihlásilo k úsilí o zastavení odlesňování a degradace půd do roku 2030 a následnému zvyšování zalesněné plochy. V šestibodovém prohlášení se hovoří například...

7. 10. 2021

Zástupci vlastníků zasedli ve Vídni

Zástupci vlastníků z 16 zemí Evropské unie sdružení v Konfederaci evropských vlastníků lesa (CEPF) a zástupci dalších pěti lesnických a vlastnických organizací (Copa-Cogeca, EUSTAFOR, ELO, USSE a FECOF) působících v rámci Unie zasedali 4. října ve Vídni. Zabývali se zejména novou Lesní strategií EU do roku 2030, vydanou Evropskou komisí v červenci letošního roku. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že ke strategii mají značné výhrady, které lze stručné shrnout...

27. 8. 2021

V Kostelci o budoucnosti lesů

Česká lesnická společnost uspořádala 24. srpna seminář věnovaný otázkám spojeným s budoucností lesů v Čechách a na Moravě. Toto zásadní a stále častěji diskutované téma přilákalo do Kostelce nad Černými lesy asi 50 účastníků nejen z vysokých škol a výzkumných ústavů ale třeba i z řad soukromníků v lese hospodařících. V rámci poměrně netradičně pořádaného setkání nejprve vystoupili pánové Cílek, Novák a Příhoda, kteří hovořili o projevech...

12. 8. 2021

48.8 °C

Pravděpodobně nejvyšší zaznamenanou teplotu v historii měření na evropském kontinentu ohlásily včera regionální úřady na Sicílii. Stalo se tak jen dva dny po vydání varující zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Bezprostřední příčinou extrémních veder v jižní Evropě doprovázených vlnou rozsáhlých požárů je anticyklona s příznačným jménem Lucifer, postupující z Afriky....

14. 7. 2021

Lesy mají absorbovat více CO2

Evropská komise dnes představila dlouho očekávané návrhy opatření, která by měla zajistit omezení emisí skleníkových plynů v zemích Evropské unie o 55% do roku 2030. Mnohé dokumenty unikly v různých vývojových fázích předem, takže zástupci dotčených sektorů byli na „Zelenou smršť z Bruselu“ (jak návrhy označily dnešní Hospodářské noviny) zřejmě dobře připraveni. Díky tomu jsme se již dočetli nebo se brzy dočteme, co všechno jim na návrzích „Bruselu“ vadí...

8. 6. 2021

Zalesňování zemědělské půdy v roce 2022

V příštím roce bude znovu otevřena možnost žádat o dotace na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. Opatření podpoří zalesnění zemědělské půdy, včetně poskytnutí péče o založený porost po dobu 5 let následujících po roce založení lesního porostu a náhrady za ukončení zemědělské činnosti, která je poskytována po dobu 10 let následujících po roce založení lesního porostu. Sazby na založení lesního porostu a na péči o lesní porost budou činit 3 035 EUR na...

16. 5. 2021

8,5 miliardy pro lesy

Včerejší tisková zpráva Ministerstva zemědělství naznačuje, jak hodlá resort využít cca 15 miliard korun z tzv. Národního plánu obnovy, o nichž bude rozhodovat. Podle zprávy chce ministerstvo výrazně překročit minimálně 37% podíl klimaticky příznivých opatření požadovaných EU a investovat do těchto opatření cca 87% ze zmíněných 15 miliard. Do „budování lesů odolných klimatické změně“ má být investováno 8,5 miliardy s tím, že za tři roky má být obnoveno celkem...

8. 4. 2021

Lesnická výzva II.

Jedenáct profesních a vlastnických organizací lesnicko-dřevařského sektoru a některé střední lesnické školy podpořené také Agrární komorou ČR a Klubem českých turistů žádají o pomoc státu k překonání dopadů kůrovcové kalamity. V dokumentu vyčíslují ekonomické dopady kalamity na lesní hospodářství v letech 2018 – 2020 na 98,8 miliardy korun s tím, že jde hlavně o ztráty způsobené propadem cen dříví a předčasným smýcením napadených porostů. Plochu...

15. 3. 2021

Už ani buk...

...neodolal. Dnešní nenápadný článek v krajském zpravodajství iDnes.cz informuje o plánovaném kácení buků v libereckých Lidových sadech Petra Bezruče. Stoleté buky lesní (park byl založen v roce 1882) tam údajně napadl „nový druh kůrovce, který se v České republice objevil zhruba před pěti lety“. Buky mají být na základě fytopatologického posudku Mendelovy univerzity v Brně pokáceny do konce března, aby brouk nestihl vylétnout a napadnout další...

1. 2. 2021

Hnutí Duha zase kritizovalo

Hnutí DUHA vypustilo minulý týden další kontroverzní tiskovou zprávu na lesní téma. Podle této zprávy: „Masivní těžba českých lesů začala ovlivňovat klima. Způsobuje více emisí než auta.“ Celkem chaotické prohlášení vyprovokovalo prakticky všechny více či méně dotčené subjekty k překotným reakcím a ohrazování se. Postupně se vyjádřili téměř úplně všichni, tj. zejména Ministerstvo zemědělství, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Asociace lesnických...

8. 1. 2021

SILVA REGINA bude v roce 2022

Mezinárodní lesnický veletrh SILVA REGINA, který se měl podle pravidelného kalendáře uskutečnit vloni v dubnu, se z letošního náhradního termínu přesouvá opět do pravidelného termínu v roce 2022. Společně s veletrhy TECHAGRO a BIOMASA by se nyní měl uskutečnit v termínu od 3. do 7. dubna 2022. Veletrh ANIMAL TECH, Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní výstavy myslivosti v letošním kalendáři zůstanou, ale budou přesunuty do termínu 27. - 30....

8. 12. 2020

V Německu měří přírodní charakter lesů

Hledáním vhodného způsobu měření přírodního charakteru lesů se zabývala nedávno zveřejněná studie Univerzity v Göttingenu a Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutschen Bundesstiftung Umwelt). Potřeba měření a vyhodnocování přírodního stavu lesů souvisí s plánovaným ponecháním cca 5% plochy německých lesů přírodnímu vývoji, což je jeden z úkolů vyplývajících z Národní strategie pro zachování biologické rozmanitosti. Za přírodě blízký je přitom podle...

26. 10. 2020

150 let od šumavské pohromy

Dnes v noci je tomu 150 let, co Šumavu postihla zřejmě největší historicky doložená větrná kalamita. V noci z 26. na 27. října 1870 poškodil orkán odhadem 6 - 7 milionů m3 dřeva, které místní i z širokého okolí najatí dělníci zpracovávali až do roku 1877.  I díky tomu, že vichřice způsobily na Šumavě značné škody i v letech 1868 a 1869, došlo následně k rychlému množení kůrovce. Šumavskou kalamitu popisuje ve svých románech Ze světa lesních samot...

30. 9. 2020

LČR: - 480 milionů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vykázal podle zprávy ČTK za 1. poletí ztrátu 480 milionů korun, přičemž vloni ještě v 1. pololetí hospodařil se ziskem 169 milionů korun. Jako důvody uvádí podnik kůrovcovou kalamitu a nízké ceny dřeva. Těžba dřeva ve státních lesích přitom vzrostla o 13 procent na 6,34 milionu metrů krychlových a tržby v prvním pololetí vzrostly o sedm procent na 3,94 miliardy korun. Těžba kůrovcového dřeva v prvním pololetí stoupla meziročně o...

27. 7. 2020

Ještě více červené

Ministerstvo zemědělství podle dnešní tiskové zprávy opět zvětšilo tzv. červenou zónu, která vymezuje území, kde jsou smrkové porosty mimořádně silně ohroženy kůrovcem. Plocha území zasaženého kalamitou se tak rozšířila přibližně o 10 procent. Počet katastrů, kde platí mimořádná opatření vzrostl z 5 127 na 6 109, z celkového počtu 13 078 katastrálních území v ČR. Podkladem pro rozšíření byly podle MZe družicové snímky. Opatření mění povinnosti vlastníků...

30. 6. 2020

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Novelu zákona o myslivosti, která mimo jiné ruší některé povinnosti uzákoněné v předchozí novele a vcelku významně mění některá pravidla pro lov zvěře, schválila včera Vláda ČR. Bude-li novela v této podobě schválena, měla by odpadnout povinnost předkládání tzv. markantů - součástí těl ulovené zvěře a evidence ulovených kusů by měla být vedena elektronicky pomocí zvláštní aplikace. Z pohledu techniky lovu je zásadní zrušení zákazu používání noktovizorů,...

22. 6. 2020

Zelená pro kůrovce

Smutná tisková zpráva se objevila na webu Národního parku Šumava. Správa parku svým rozhodnutím "ještě přísněji" omezila Lesnímu závodu Boubín možnosti zasahovat proti kůrovci v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Rozhodnutím se zvýšila plocha úplné bezzásahovosti v rezervaci z 83 ha na 139 ha. V oblasti vrcholu Boubína se zásahy proti kůrovci musí omezit na nákladné, pomalé a nebezpečné loupání kůry stojících stromů. „V člověkem...

14. 2. 2020

Jaké škody způsobila Sabina?

Silný vítr, který doprovázel ničivé bouře cyklóny Sabine (ve Spojeném království nazývané Ciara a v Norsku Elsa), zasáhl 9. a 10. února i území České republiky. Lesy ČR odhadly škody na porostech ve své správě na cca 950 tisíc m3, což představuje škody ve výši 250 až 300 milionů korun. Vojenské lesy předpokládají škody kolem 150 tisíc m3. Nejvíce postiženou oblastí byl vojenský újezd Boletice (až 100 tisíc m3), zatímco v Brdech odhadly VLS škody na cca 20 tisíc...

10. 1. 2020

Austrálie v plamenech

Agentura Reuters v souhrnném článku odkazujícím na několik různých zdrojů informovala o dosavadních škodách způsobených převážně lesními požáry (bushfires) v Austrálii. Požáry již zasáhly území o rozloze více než 10,3 milionu hektarů, tj. plochu zhruba o rozloze Jižní Koreje. Zahynulo 28 lidí včetně několika zasahujících hasičů. Tisíce lidí přišly o své domovy a desetitisíce dalších musely své domovy opustit a odejít do bezpečí. Univerzita v Sydney pak odhadla, že...

30. 10. 2019

Biomasa s obavami

Pochybnosti o vhodnosti plánu zavedení plošné podpory spalování štěpky vyjádřili na včerejším setkání s novináři představitelé Českého sdružení pro biomasu. Podle vyjádření předsedy sdružení Jana Habarta, je současný přebytek nabídky způsobený kůrovcovou kalamitou krátkodobý a ve střednědobém horizontu bude naopak biomasy pro energetické účely nedostatek. Zejména pak s přihlédnutím k očekávanému zvýšení její spotřeby v rámci realizace národního energeticko-klimatického...

4. 10. 2019

Letošní škody v lesích: 40 miliard korun

Výpočet letošních ekonomických škod v lesích zveřejnil včera think tank CZECH FOREST. Vycházel přitom z předpokládaného objemu kůrovcem napadeného dříví (30 mil. m3) a z údajů o prodejních cenách dříví jehličnanů, na jejichž základě odhadl škodu na výnosech na 896 Kč/m3. Celkově pak škoda na výnosech dosáhla 26,9 miliardy Kč a škoda z předčasného smýcení 9,9 miliardy Kč. Škody na výsadbách byly odhadnuty na 250 až 350 milionů korun a vícenáklady na boj...

30. 8. 2019

Červené barvy přibývá

Ministerstvo zemědělství dnes rozšířilo plochu a počet území mimořádně zasažených kůrovcem, tzv. červených zón. Území, na kterém vlastníci lesů mohou omezit některá ochranná opatření (např. lapáky) a odložit zalesnění kalamitních holin až na pět let od jejich vzniku, se tak významně rozšířilo do Jihočeského a Plzeňského kraje. Současně se také uvolnila pravidla přenosu sadebního materiálu pro zalesňování kalamitních holin. Nově teď mohou vlastníci lesa ve vyjmenovaných oblastech...

31. 7. 2019

Ministerstvo chce poskytnout až 2,5 miliardy

Podle včerejší tiskové zprávy plánuje Ministerstvo zemědělství vyplatit nestátním vlastníkům lesa na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity až 2,5 miliardy korun. O uvolnění další miliardy se má jednat na začátku příštího roku. Zpráva také uvádí, že „další“ podpora hospodaření v lesích se letos navýšila na 1,15 miliardy korun. Kromě toho jsou vlastníkům lesa určeny také zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesního fondu. V rámci plánovaného 8. kola...

10. 7. 2019

Kůrovec byl odložen!

Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady se dostaly na pondělní jednání vlády jako dodatečný bod č. 28. Ze zápisu pak vyplývá, že projednávání tohoto bodu programu bylo odloženo. Podle ministra Tomana byla debata odložena o dva týdny s tím, že Ministerstvo financí požaduje více informací....

14. 6. 2019

Kolik se vytěžilo a kolik uschlo

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu zveřejnil statistiky, ze kterých mimo jiné vyplývá, že v loňském roce bylo v České republice vytěženo téměř 25,7 miliónů m3 dřeva „bez kůry“, z čehož 23 milionů připadá na nahodilou těžbu. V obou případech jde o historické rekordy. Není jistě překvapivé, že se těžily prakticky výhradně (24,2 m3) jehličnaté dřeviny. Poměrně vysoká nejistota panuje zřejmě v otázce,...

12. 5. 2019

Chrousti!

Od statisíců (Novinky.cz) přes miliony až k deseti miliardám (24zpravy.com) se pohybují odhady počtu dospělých jedinců chrousta maďalového (Melolontha hippocastani), kteří se po úspěšném dokončení čtyřletého vývojové cyklu pustili do dubových a dalších listnatých porostů v oblasti tzv. Moravské Sahary a Hodonínské doubravy. Jejich ponravy přitom již předtím způsobily škody vyčíslené na 21 milionů Kč na nových výsadbách, které měly nahradit porosty zničené nebo poškozené při...

17. 4. 2019

Ráj škodlivých činitelů

Výskyt škodlivých činitelů v lesích v uplynulém roce s výhledem na rok letošní byl hlavním tématem celostátního semináře s mezinárodní účastí, který proběhl včera v Průhonickém centru Floret. Organizátorům z Lesní ochranné služby se podařilo zajistit účast nebo alespoň zpracování referátu odborníky ze všech okolních zemí s tím, že Německo reprezentoval zástupce Bavorska i Saska. Pokud jde o Českou republiku, tak průměrná roční teplota byla o 2,1...

4. 4. 2019

Marshallův plán pro lesy

Realizaci „Marshallova plánu“ nebo také „Von Karlowitzova plánu“ (více o H. C. von Carlowitz zde) pro německé lesy požadovali minulý týden na celostátním setkání v Erfurtu představitelé Bund Deutscher Forstleute, což je svaz německých pracovníků v lesnictví. Poukazovali přitom na obrovský rozsah škod v německých lesích v loňském roce, který nelze zvládnout běžnými prostředky a pracovními postupy. Šlo zejména o více než 32 miliónů kubických...

21. 3. 2019

Mezinárodní den lesů

Mezinárodní den lesů vyhlásilo Valné shromáždění OSN zvláštní rezolucí v roce 2012 zejména proto, aby připomínal nezastupitelné funkce těchto biologicky nejrozmanitějších ekosystémů. Lesy jsou totiž domovem cca 80% všech druhů suchozemských rostlin, hmyzu a zvířat a mimo jiné mají i klíčový význam pro udržování ekologické stability a zadržování vody v krajině. Přesto však odlesňování pokračuje alarmujícím tempem a každoročně je zničeno asi 13 miliónů hektarů...

13. 3. 2019

Dobrá zpráva pro myslivce

Česká republika je po necelých dvou letech opět zemí bez afrického moru prasat. Tuto skutečnost potvrdila nyní oficiálně i Evropská komise dopisem, který obdržely i ostatní členské státy Evropské unie. Díky tomu bude moci Státní veterinární správa (SVS) ukončit většinu mimořádných veterinárních opatření souvisejících s nedávným výskytem této choroby. Bude tak například zrušena tzv. zóna s intenzivním odlovem a v oblasti, kde byl zaznamenán výskyt této choroby,...

25. 1. 2019

Komora církevních lesů posílí SVOL

Šestnáct zástupců církevních majetků se sešlo včera v sídle Společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na ustavující schůzi komory církevních lesů, která bude působit jako spolek spolupracující v rámci SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) se stávajícími členy této organizace z řad městských, obecních a soukromých lesů. Hlavním cílem bude společné prosazování zájmů členů spolku společně s ostatními nestátními vlastníky lesa, aktivní...

20. 10. 2018

Rekordy, rekordy, rekordy

Ve druhé říjnové dekádě u nás panovalo mimořádně teplé a suché počasí. Opět padaly teplotní rekordy. Tak například 10. října byly naměřeny rekordní hodnoty na 43 z cca 150 stanic provozovaných déle než 30 let. 12. října pak zaznamenalo rekordy 49 stanic, 14. října 34 stanic atd. Výjimkou nebyly ani teploty přesahují 25 stupňů. Celkově se průměrné teploty na území ČR v uplynulých 6 měsících vegetačního období odchýlily od průměrů za duben až září v letech 1961...

10. 8. 2018

SVOL: Kůrovec se chystá na Vysočinu

Republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů se zabýval kůrovcovou kalamitou a možnostmi jejího řešení. Konstatoval, že: „Nečinnost státní správy, neúčinnost obranných opatření a počínající kolaps na trhu s dřívím budou dál prohlubovat kůrovcovou katastrofu“. Dále upozornil na rizika, která vyplývají z tak obrovského rozsahu škod na lesních porostech, budoucím dlouholetým nedostatkem dříví počínaje a ztrátou rekreační funkce...

20. 6. 2018

V roce 2017 se vytěžilo rekordních 19,4 miliónu m3

Podle Českého statistického úřadu dosáhla vloni těžba dřeva v ČR objemu 19,4 miliónu m3 bez kůry a překonala tak historický rekord z orkánového roku 2007. Není překvapivé, že 61% z celkové těžby připadalo na těžbu nahodilou. Nejvíce dřeva bylo vytěženo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde podíl nahodilé těžby přesáhl 90%. Dva kůrovcovou kalamitou nejvíce postižené kraje následuje s téměř 2,5 miliónu m3 kraj Jihočeský. Zalesněno bylo téměř 20...

5. 6. 2018

Extrémně teplý květen na severu Evropy

Zatímco Český hydrometeorologický ústav zřejmě ještě počítá, Norové již ohlásili nejteplejší květen moderních dějin. A to i přesto, že norská květnová odchylka činila "pouze" +4,2 °C, zatímco u nás podle ČHMÚ překonal duben průměrnou teplotu z let 1961 - 1990 hned o +5,4 °C. Extrémy vynikají zejména při pohledu na seznam místních rekordů, kdy květnové teploty na mnoha místech jižního Norska překonávaly 30 °C. O vlivu těchto...

23. 5. 2018

Veliká pravda kolegy Bláhy a rychlé navýšení pracovníků z Ukrajiny

Lesnet sledoval dnešní Devadesátku na ČT 24. Hlavními hosty byli profesor Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Marian Jurečka, bývalý ministr zemědělství. Do debaty vstupoval i Jaromír Bláha z Hnutí Duha a Jan Volný z podvýboru pro lesní hospodářství Poslanecké sněmovny ČR. Debata se dlouho točila kolem toho, kdo co v minulosti udělal nebo neudělal, a kdo za to...

3. 5. 2018

SVOL žádá mimořádná opatření

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) se v otevřeném dopise obrátilo na předsedkyni Výboru pro životní prostředí PSP ČR Ing. Danu Balcarovou s naléhavou výzvou k bezodkladnému řešení krizové situace v lesích vzniklé v důsledku kůrovcové kalamity. Tato situace se svým výjimečným rozsahem již nedá řešit pouze silami vlastníků a správců lesa v rámci platné legislativy. Sdružení navrhuje celkem sedm opatření: vyhlášení stavu...

5. 4. 2018

Platforma směřuje k budoucnosti lesnictví

Zprávu o nové lesnické platformě CZECH FOREST jsme zaznamenali v časopise Lesnická práce. Podle vlastních webových stránek chce být „zdrojem myšlenek, nových nápadů, odborných analýz, vizí, návrhů řešení, informací, reakcí a komentářů“.  Půjde o nezávislou expertní skupinu, která bude mimo jiné hledat vhodné cesty adaptace našeho lesnictví na společenské, klimatické a ekonomické změny. Platforma CZECH FOREST vznikla z iniciativy šéfredaktora Lesnické...

21. 3. 2018

Další vichřice, další škody

Vichřice spojená s vpádem arktického vzduchu, která v neděli 18. března zasáhla především severní část Moravy a východní Čechy, způsobila škody na lesních porostech.  Přestože rozsah škod se teprve upřesňuje, je zřejmé, že bude značný a že kromě jehličnanů byly poškozeny i listnaté porosty.  Lesy ČR uvedly, že bylo poškozeno cca 300 000 m3, především v podhůří Jeseníků na území Olomouckého kraje. Vojenské lesy a statky podle dnešní zprávy...

28. 2. 2018

Zasedala Komora soukromých lesů SVOL

Včerejší valná hromada SVOL - komory soukromých lesů v Jihlavě, v pořadí již čtrnáctá, byla volební. Programu však dominovala zásadní lesnická témata současnosti: kůrovcová kalamita, škody zvěří a nedostatek pracovníků v lesnictví. Otevřená výměna názorů proběhla i ohledně problematiky minimální výměry honitby a bodového zvýhodnění velkých majetků v rámci Programu rozvoje venkova. Ve vystoupeních některých řečníků byly ke zmíněným tématům předloženy...

16. 2. 2018

Sasko: Státní lesy podporují soukromé vlastníky lesa

Webové stránky státního podniku Sachsenforst poskytují v kompletně přepracované sekci podrobné informace potřebné pro vlastníky lesa, kterých je více než 85 000 a patří jim cca 45% lesní plochy v Sasku. Kromě přehledů zákonných práv a povinností nebo informaci o likvidaci aktuální větrné kalamity, obsahují stránky i přehled o různých možnostech získání podpory včetně formulářů příslušných žádostí. Z našeho pohledu poskytují tyto stránky především...

18. 1. 2018

Stipendia pro učně lesnických oborů

Od února letošního roku by studenti vybraných učňovských oborů s lesnickým zaměřením, tj. například dřevorubci, operátoři harvestorů a vyvážecích souprav a opraváři lesnických strojů, měli za určitých podmínek získat stipendia ve výši 1 500 Kč/měsíčně.  Mezi podmínky získání stipendií by měl patřit prospěch z odborných předmětů do průměru 2,5, bezproblémové chování i docházka a minimálně dvouleté působení v oboru po ukončení školy. Státní podnik...

1. 11. 2017

Herwart: To nám ještě scházelo

Odhady škod způsobených ničivou bouří „Herwart“, která 29. října zasáhla prakticky celé území ČR a místy dosahovala v nárazech síly orkánu, se blíží až ke třem milionům m3 zlomených, vyvrácených nebo jinak větrem poškozených stromů. Nejvyšší rychlost větru byla v ČR naměřena na Luční boudě v Krkonoších (182 km/h). Na Fichtelbergu v Krušných horách bylo naměřeno 176 km/h, na Milešovce 151 km/h a v Praze 118 km/h. Největší škody na lesních porostech...

3. 7. 2017

12. Evropský kongres lesní pedagogiky

Ve dnech 3.- 6. října se v hotelu Devět Skal v Milovech uskuteční evropské setkání lesních pedagogů. Součástí třídenního programu budou přednášky, panelové diskuse, workshopy a dvě volitelné exkurze. Hlavním tématem kongresu bude komunikace vlastníků lesa, lesních správ a podniků prostřednictvím lesní pedagogiky a lesní pedagogika jako nástroj k výchově k udržitelnému rozvoji. Pořadatelem kongresu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Na přípravě se...

25. 5. 2017

V Novém Městě po patnácti letech

Venkovní pochůzku po lesním majetku rodiny Bartoň - Dobenín po stejné trase, jako v roce 2002, uspořádala Česká lesnická společnost. Díky tomu se mohli účastníci seznámit s inspirativní historií rodu Bartoňů, kteří se od tkalcovského stavu v chalupě vypracovali během dvou generací na úspěšné podnikatele v oblasti textilního průmyslu. V roce 1908 koupili chátrající zámek v Novém Městě nad Metují i s lesními pozemky, které se staly základem dnešního...

22. 3. 2017

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti

Vláda ČR schválila návrh poměrně zásadní novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti předložený Ministerstvem zemědělství. Kromě z tisku a z petice Strany zelených notoricky známého zvýšení pokut (až na 30 000 Kč) za vstup do honitby v době, kdy orgán státní správy myslivosti nařídil na žádost uživatele omezení vstupu, by novela měla přispět především k řešení neúnosně vysokých stavů některé spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod.  Ve smlouvě o nájmu...

6. 3. 2017

Vichřice způsobila další škody v lesích Tatranského národního parku

Vichřice, která zasáhla území Tatranského národního parku v prvním březnovém víkendu, poškodila lesní porosty v oblasti Tatranské Javoriny, zejména v ústí Javorové a Široké doliny. Podle tiskové zprávy Štátnych lesov TANAPu padlo na jimi spravovaném území cca 8 500 stromů, tj. přibližně 6 400 m3 dřeva. Podle tiskové zprávy Tatranského národního parku...

28. 2. 2017

13. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL

13. výroční valná hromady Komory soukromých lesů v ČR se uskutečnila za předsednictví Ing. Tomáše Czernina v kongresovém sále hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Zasedání se zúčastnili také hosté – Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství, senátor Ing. Jan Horník, Ing. František Kučera, předseda SVOL a zástupci Kraje Vysočina. Kromě spolkové agendy se řešil především vliv již platné a připravované legislativy na lesy soukromých vlastníků...

17. 1. 2017

Národní akční plán byl schválen

Vláda ČR schválila 16. ledna Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (NAP).  Dokument je strukturován podle již probíhajících nebo očekávaných projevů změny klimatu, jako je například dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry a popisuje jejich předpokládané dopady. V reakci na tyto očekávané dopady plán v příloze stanovuje 33 specifických cílů, průřezový cíl věnovaný vzdělávání...

18. 11. 2016

Počet obětí sucha překročil 100 milionů

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství Spojených států odhalil letecký průzkum ve státě Kalifornie dalších cca 36 milionů mrtvých stromů, které padly za oběť mimořádnému suchu od předchozího průzkumu v květnu letošního roku. Celkový počet stromů, které zahynuly v důsledku sucha od roku 2010 tak překročil 102 milionů. Plocha lesů poškozených nebo zničených suchem a navazující kůrovcovou kalamitou zaujímá plochu 7,7 milionů akrů (tj. zhruba 3 miliony ha). Nejhůře byly...

18. 10. 2016

Lesy a klimatická změna

Na otázku „Jak převzít odpovědnost?“ se snažili odpovědět přednášející na diskusním semináři uskutečněném pod záštitou konference FORUM 2000 a Strategie AV21. Profesor Gert-Jan Nabuurs z Univerzity ve Wageningenu hodnotil potenciál evropských lesů při ochraně klimatu (tj. především pohlcování CO2) a současně při zajišťování bio-ekonomických cílů (tj. dodávek různých sortimentů dříví a biomasy pro energetické účely), kde by evropské potřeby měly vzrůst o 250...

1. 9. 2016

Aristokratické lovy bratří Hamiltonů na zámku Ohrada

Přes čtyřicet obrazů Johanna Georga (1672 – 1737) a Filipa Ferdinanda de Hamilton (1664 – 1750), ze sbírek zámků Český Krumlov, Hluboká, Horšovský Týn, Slatiňany a Třeboň je od 1. září do 31. října vystaveno v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Tito barokní umělci skotského původu vytvořili v prvních desetiletích 18. století pozoruhodný soubor olejomaleb s loveckými výjevy, dokumentující mimo jiné parforsní hony a štvanice. Vynikali...