8,5 miliardy pro lesy

Kůrovec na Kladské

Včerejší tisková zpráva Ministerstva zemědělství naznačuje, jak hodlá resort využít cca 15 miliard korun z tzv. Národního plánu obnovy, o nichž bude rozhodovat. Podle zprávy chce ministerstvo výrazně překročit minimálně 37% podíl klimaticky příznivých opatření požadovaných EU a investovat do těchto opatření cca 87% ze zmíněných 15 miliard.

Do „budování lesů odolných klimatické změně“ má být investováno 8,5 miliardy s tím, že za tři roky má být obnoveno celkem 36 tisíc hektarů lesů s pestrým zastoupením různých druhů dřevin. Na „zadržování vody v lesích“ má být využito 300 miliónů. To může vypadat jako velká částka. Ovšem nedávná „Lesnická výzva II“ vyčíslila jen ekonomické dopady kůrovcové kalamity v letech 2018 – 2020 na 98,8 miliardy korun, takže zmíněná investice není ani desetinou nedávných škod. Zpráva také neuvádí, kdo bude potenciálním příjemcem rozdělovaných peněz.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.