Zprávy z lesa


Informační portál pro vlastníky lesů

Novinky / 28. 1. 2022

Sekvojovce a zeravy na Vysočině

Zdá se, že odmítavý postoj k introdukci nepůvodních dřevin do našich lesů se začíná pomalu měnit. Pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity se chystají na výsadbu několika hektarů pokusných ploch s introdukovanými dřevinami na majetcích města Jihlavy u obcí Otín a Sokolíčko. Mezi ověřovanými druhy budou například dřeviny z Blízkého východu a ze Severní Ameriky, včetně známých druhů dosahujících obřích rozměrů jako je...

celý článek >

Novinky / 19. 1. 2023

Pestrá krajina 2022

Při včerejším vyhlášení výsledků programu Pestrá krajina 2022 v aule ČZU byly uděleny čtyři zlaté (Rodinná farma Michlovka, Farma Petra Horčíka, Statek Kollertových, Farma Petra Křižánka) a jedna stříbrná medaile (Farma Křížov). Ocenění farmáři prezentovali velmi inspirativní příběhy, z nichž některé stavěly na dlouhé tradici rodinného hospodářství a jiné byly naopak výsledkem koncentrovaného úsilí nedávné doby. Společným znakem...

Novinky / 3. 11. 2022

Osm připomínek k novele lesního zákona

Zástupci akademiků, dřevozpracujícího průmyslu, lesníků, ochránců přírody, soukromých zemědělců a vlastníků lesa z následujících osmi organizací sdružených v „Platformě za novelizaci lesního zákona“ Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) Asociace soukromého zemědělství (ASZ) Česká lesnická společnost (ČLS) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Pro Silva...

Novinky / 15. 9. 2022

Muzeum slaví

Před 180 lety byly na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou přivezeny první sbírky vycpanin zvěře a ptáků. Prvním správcem postupně rostoucích sbírek, které tehdy sloužily především výuce mladých adeptů lesnictví, se stal preparátor Václav Špatný. Z popudu Jana Adolfa Schwarzenberka vznikla na Ohradě také odborná myslivecká a lesnická knihovna. Základem knihovního fondu se stalo 195 titulů z knihovny bývalé lesnické školy ve Schwarzenbergu. 15. září 1842 si „Forst...

Archiv novinek >

Novinky / 2. 12. 2022

Vorařství na seznamu UNESCO

Včera bylo na 17. zasedání mezivládního výboru v Maroku připsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO vorařství („Timber rafting“). Dnes již prakticky zaniklé řemeslo, jehož podstatou byly znalosti a dovednosti spojené se stavbou a plavením vorů po řekách. Nominaci předložily společně vorařské spolky z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska. U nás pocházejí první písemné zmínky o voroplavbě z 11. století....

Novinky / 21. 9. 2022

Dřevo nahradí ocel

Jedním z vítězů berlínského finále celosvětové soutěže start-upů působících v energetice „SET Awards“ se stala švédská společnost Modvion, která se chystá stavět stožáry k větrným elektrárnám z laminovaného dřeva. Již v roce 2020 postavila společnost třicetimetrový stožár elektrárny v Björkö u Göteborgu. Nyní buduje stometrový stožár větrné elektrárny s výkonnou turbínou Vestas V90, který má být hotov v příštím roce. Výhodou...

Novinky / 4. 8. 2022

600 731

Od začátku roku shořelo v zemích Evropské unie celkem 600 731 ha lesa, což je druhá největší plocha zničená požáry v období po roce 2006. Tato plocha odpovídá více než dvojnásobku rozlohy Lucemburska. Největší plocha byla spálena v roce 2017 – 987 844 ha – ovšem za celý kalendářní rok. Podstatné také je, že v této statistice jsou zahrnuty pouze požáry, které zasáhly plochu větší než 30 hektarů, a celková zničená plocha je tudíž ještě podstatně...