Zprávy z lesa


Informační portál pro vlastníky lesů

Novinky / 13. 8. 2023

Kanadské lesy v plamenech

Požáry bezprecedentního rozsahu, které letos zachvátily lesy prakticky ve všech kanadských provinciích, se stále nedaří dostat pod kontrolu. Při hašení více než 5 500 hlášených požárů již zahynuli čtyři hasiči a muselo být evakuováno 168 000 lidí. Kanadská lesní služba (Canadian Forest Service) předpokládá, že vysoké riziko požárů potrvá ještě několik týdnů. Shořelo již přibližně 13,4 milionu hektarů lesa, což je více než šestinásobek běžného kanadského průměru (2,2 milionu...

celý článek >

Novinky / 25. 4. 2023

XXIV. konference SVOL

Výroční konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ve Střítěži u Jihlavy se opět zabývala očekávanými novelami lesního zákona a zákona o myslivosti. Dalším tématem byl chystaný příspěvek na adaptaci lesů na klimatickou změnu a organizace společného obchodu se dřívím.  Diskutovalo se také o tradičním tématu rostoucích požadavků na plnění mimoprodukčních funkcí lesa a nově se objevilo téma ukládání uhlíku v lesích, tzv....

Novinky / 19. 1. 2023

Pestrá krajina 2022

Při včerejším vyhlášení výsledků programu Pestrá krajina 2022 v aule ČZU byly uděleny čtyři zlaté (Rodinná farma Michlovka, Farma Petra Horčíka, Statek Kollertových, Farma Petra Křižánka) a jedna stříbrná medaile (Farma Křížov). Ocenění farmáři prezentovali velmi inspirativní příběhy, z nichž některé stavěly na dlouhé tradici rodinného hospodářství a jiné byly naopak výsledkem koncentrovaného úsilí nedávné doby. Společným znakem...

Novinky / 3. 11. 2022

Osm připomínek k novele lesního zákona

Zástupci akademiků, dřevozpracujícího průmyslu, lesníků, ochránců přírody, soukromých zemědělců a vlastníků lesa z následujících osmi organizací sdružených v „Platformě za novelizaci lesního zákona“ Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) Asociace soukromého zemědělství (ASZ) Česká lesnická společnost (ČLS) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Pro Silva...

Archiv novinek >

Novinky / 28. 1. 2022

Sekvojovce a zeravy na Vysočině

Zdá se, že odmítavý postoj k introdukci nepůvodních dřevin do našich lesů se začíná pomalu měnit. Pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity se chystají na výsadbu několika hektarů pokusných ploch s introdukovanými dřevinami na majetcích města Jihlavy u obcí Otín a Sokolíčko. Mezi ověřovanými druhy budou například dřeviny z Blízkého východu a ze Severní Ameriky, včetně známých druhů dosahujících obřích rozměrů jako je...

Novinky / 2. 12. 2022

Vorařství na seznamu UNESCO

Včera bylo na 17. zasedání mezivládního výboru v Maroku připsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO vorařství („Timber rafting“). Dnes již prakticky zaniklé řemeslo, jehož podstatou byly znalosti a dovednosti spojené se stavbou a plavením vorů po řekách. Nominaci předložily společně vorařské spolky z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska. U nás pocházejí první písemné zmínky o voroplavbě z 11. století....

Novinky / 21. 9. 2022

Dřevo nahradí ocel

Jedním z vítězů berlínského finále celosvětové soutěže start-upů působících v energetice „SET Awards“ se stala švédská společnost Modvion, která se chystá stavět stožáry k větrným elektrárnám z laminovaného dřeva. Již v roce 2020 postavila společnost třicetimetrový stožár elektrárny v Björkö u Göteborgu. Nyní buduje stometrový stožár větrné elektrárny s výkonnou turbínou Vestas V90, který má být hotov v příštím roce. Výhodou...