Novinky / 14. 2. 2020

Jaké škody způsobila Sabina?

Silný vítr, který doprovázel ničivé bouře cyklóny Sabine (ve Spojeném království nazývané Ciara a v Norsku Elsa), zasáhl 9. a 10. února i území České republiky. Lesy ČR odhadly škody na porostech ve své správě na cca 950 tisíc m3, což představuje škody ve výši 250 až 300 milionů korun. Vojenské lesy předpokládají škody kolem 150 tisíc m3. Nejvíce postiženou oblastí byl vojenský újezd Boletice (až 100 tisíc m3), zatímco v Brdech odhadly VLS škody na cca 20 tisíc...

celý článek >

Novinky / 21. 1. 2020

2019 – druhý nejteplejší rok od počátku měření

Rok 2019 označily za druhý nejteplejší rok v historii jak americké agentury NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) a NASA (podrobnosti zde), tak WMO (Světová meteorologická organizace) na svých webových stránkách zde. K obdobnému výsledku došla i britská Met Office s tím, že loňský rok patřil v každém případě mezi tři dosud nejteplejší roky. Pokud jde o teplo nahromaděné v oceánech, tak bylo zřejmě dosaženo historického rekordu. Nedávno...

Novinky / 10. 12. 2019

Krkonoše: 52 000 m3

Podle tiskové zprávy zveřejněné včera na stránkách Krkonošského národního parku bylo od počátku letošního roku vytěženo v lesích národního parku více než 52 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva. I přestože se jedná o největší objem kůrovcových těžeb za poslední léta, daří se prý, díky houževnaté práci krkonošských lesníků, šíření kůrovce účinně brzdit. Současné správa parku prakticky zastavila úmyslné těžby, jejichž letošní plán počítal s vytěžením 80 574 m3. V důsledku...

Novinky / 21. 10. 2019

Lesy versus kůrovec

Reprezentativní setkání hlavních představitelů státního lesnictví se zástupci nestátních lesů, podnikateli a novináři uspořádalo v pátek 18. října vydavatelství MAFRA. V diskusi postupně vystoupili: Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR Patrik Mlynář, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity  Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy ČR Petr Král, ředitel...

Archiv novinek >

Novinky / 10. 1. 2020

Austrálie v plamenech

Agentura Reuters v souhrnném článku odkazujícím na několik různých zdrojů informovala o dosavadních škodách způsobených převážně lesními požáry (bushfires) v Austrálii. Požáry již zasáhly území o rozloze více než 10,3 milionu hektarů, tj. plochu zhruba o rozloze Jižní Koreje. Zahynulo 28 lidí včetně několika zasahujících hasičů. Tisíce lidí přišly o své domovy a desetitisíce dalších musely své domovy opustit a odejít do bezpečí. Univerzita v Sydney pak odhadla, že...

Novinky / 30. 10. 2019

Biomasa s obavami

Pochybnosti o vhodnosti plánu zavedení plošné podpory spalování štěpky vyjádřili na včerejším setkání s novináři představitelé Českého sdružení pro biomasu. Podle vyjádření předsedy sdružení Jana Habarta, je současný přebytek nabídky způsobený kůrovcovou kalamitou krátkodobý a ve střednědobém horizontu bude naopak biomasy pro energetické účely nedostatek. Zejména pak s přihlédnutím k očekávanému zvýšení její spotřeby v rámci realizace národního energeticko-klimatického...

Novinky / 4. 10. 2019

Letošní škody v lesích: 40 miliard korun

Výpočet letošních ekonomických škod v lesích zveřejnil včera think tank CZECH FOREST. Vycházel přitom z předpokládaného objemu kůrovcem napadeného dříví (30 mil. m3) a z údajů o prodejních cenách dříví jehličnanů, na jejichž základě odhadl škodu na výnosech na 896 Kč/m3. Celkově pak škoda na výnosech dosáhla 26,9 miliardy Kč a škoda z předčasného smýcení 9,9 miliardy Kč. Škody na výsadbách byly odhadnuty na 250 až 350 milionů korun a vícenáklady na boj...Harvesting & Forwarding

REKLAMA

Foto týdne

Stromy doma