Novinky / 22. 5. 2022

Jaké škody způsobily víkendové bouřky

Intenzivní bouřky s větrem, krupobitím a přívalovými srážkami, které zasáhly naše území v noci z pátku na sobotu způsobily zatím blíže nespecifikované škody v lesích. Nejsilnější nárazy větru zaznamenala stanice Plzeň-Mikulka, kde foukalo rychlostí až 125 kilometrů v hodině. Poryvy větru o rychlosti vyšší než 100 km/h zaznamenaly i další stanice. V souvislosti s bouřkami byly hlášeny i extrémní jevy, zejména v sousedním Německu, kde byla...

celý článek >

Novinky / 7. 5. 2022

Oprava Želnavského smyku dokončena

Dnes bude slavnostní ukázkou plavení zakončena oprava Želnavského smyku (Hefenkriegbach-Riese). Tato 3,8 km dlouhá spojka Schwarzenberského plavební kanálu s bývalým překladištěm plaveného dříví na břehu Vltavy postavená na konci 19. století byla v provozu až do roku 1961. Oprava tohoto výjimečného technického díla trvala tři roky a stála zhruba 30 milionů korun. Chybějící žulové desky z původního obložení stěn kanálu byly nahrazeny novými, vyrobenými z hrubozrnné...

Novinky / 4. 2. 2022

Adaptace lesů s podporou

Až 4,1 miliardy korun ročně vyčlení Ministerstvo zemědělství na program adaptace lesů na změny klimatu. Podporu v rámci programu budou moci získat státní i nestátní vlastníci, kteří budou připravovat lesy na dopady klimatické změny, budou hospodařit přírodě blízkým způsobem, podpoří přirozenou obnovu lesa, budou zvyšovat jeho druhovou pestrost a pečovat o lesní půdu. Program má trvat do roku 2026. Platba má být plošná s aktuální denní sazbou 4,22 Kč/ha, tj. až 1 540...

Novinky / 14. 12. 2021

ASZ a SVOL podporují dobrovolné sdružování vlastníků

Sdružování drobných vlastníků lesů se státní podporou by mělo pomoci překonat následky kůrovcové kalamity a usnadnit realizaci adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu. Při společném jednání se na tom shodli předsedové Asociace soukromého zemědělství (ASZ) a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Jaroslav Šebek a Jiří Svoboda. Proces sdružování by měla podpořit změna lesnické legislativy, ke které předsedové jménem svých organizací...

Archiv novinek >

Novinky / 26. 4. 2022

XXII. konference SVOL

Za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, náměstka pro sekci lesního hospodářství Patrika Mlynáře a dalších hostů, proběhla včera ve Střítěži u Jihlavy konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Zásadním cílem SVOLu je komplexní novela zastaralého zákona o lesích, který je stále do značné míry výčtem nařízení a navazujících kontrolních a kázeňských pravomocí státu – strážce národního bohatství – směrem...

Novinky / 13. 1. 2022

Vyšší Brod: Lesy budou vráceny

Nález Ústavního soudu z 21. prosince 2021 s nejvyšší pravděpodobností ukončí letitý spor o lesy Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Klášter, založený pod patronací Rožmberků v roce 1259, jehož zakladatelské listiny v roce 1264 potvrdil i král Přemysl Otakar II., se tak v dohledné době definitivně ujme správy svého třikrát (1941, 1948 a 2019) konfiskovaného historického majetku. Zrušením celkem 17 rozsudků Vrchního a Nejvyššího soudu byl klášter...

Novinky / 12. 11. 2021

Odlesňování by mělo být zastaveno do roku 2030

Konference OSN o změně klimatu, známá pod zkratkou COP 26, se hned v prvních dnech zabývala ochranou lesů. V Deklaraci o lesích a využití půdy (Declaration on Forests and Land Use), vydané 2. listopadu, se celkem 141 zemí reprezentujících 91% veškeré zalesněné plochy (4 další země se připojily následně) přihlásilo k úsilí o zastavení odlesňování a degradace půd do roku 2030 a následnému zvyšování zalesněné plochy. V šestibodovém prohlášení se hovoří například...