XXIV. konference SVOL

Výroční konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ve Střítěži u Jihlavy se opět zabývala očekávanými novelami lesního zákona a zákona o myslivosti. Dalším tématem byl chystaný příspěvek na adaptaci lesů na klimatickou změnu a organizace společného obchodu se dřívím.  Diskutovalo se také o tradičním tématu rostoucích požadavků na plnění mimoprodukčních funkcí lesa a nově se objevilo téma ukládání uhlíku v lesích, tzv. uhlíkové lesnictví. Poutání uhlíku považuje SVOL za významnou mimoprodukční funkci lesa s tím, že cestou k ochraně klimatu je obhospodařovaný les.

Jako hosté se konference zúčastnili se místopředseda senátu Tomáš Czernin, poslankyně Jana Krutáková, radní kraje Vysočina Pavel Hájek, generální ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaroslav Kubišta, zástupci Ministerstva zemědělství, předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek, předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek a další.

Podrobnosti o průběhu konference si můžete přečíst zde.

Podle tiskové zprávy SVOLu a na základě osobní účasti.