O projektu

Lesnet není časopis, mediální projekt ani konkurent. Lesnet je hobby. Chce zaujmout především vlastníky lesa, zaměstnance městských, obecních a církevních lesů, živnostníky i zájemce o lesnictví z řad studentů a mládeže. Ukázat, jak chránit a rozvíjet lesní majetky nejen ku prospěchu vlastníků, ale i všech, kteří les navštěvují nebo jiným rozumným způsobem využívají. Inspiraci chce hledat zejména u 16 milionů soukromých vlastníků, kteří v zemích Evropské unie obhospodařují přibližně 60% celkové plochy lesa.

Současně lesy procházejí v důsledku nastupující změny klimatu zkouškou, která ohrožuje jejich samotnou existenci. Pokud by se podařilo přispět k hledání možností, jak lépe čelit této výzvě nemající v lidské paměti obdoby, splnila by naše práce svůj účel.