Na cestách


Na cestách

Národní park Tiveden

Do švédského národního parku Tiveden jsme jeli především fotografovat a filmovat divoký les minimálně ovlivněný člověkem. Švédsko má ve srovnání s Českou republikou zhruba dvojnásobnou lesnatost (68%) a na naše poměry velké souvislé lesní porosty jsou i na zalidněném jihu. Nicméně z lesnického pohledu jde vesměs o lesy hospodářské, obhospodařované s využitím moderní techniky což je také často na první pohled patrné. Lesní národní park Tiveden leží mezi...

Na cestách

Za jelencem viržinským

O jelenci viržinském asi slyšel každý, kdo absolvoval zkoušky z myslivosti nebo kdo se hlouběji zajímá o naši faunu. V okolí Dobříše, kde byl od poloviny 19. století chován nejprve v oboře a pak i ve volnosti, se s ním lze setkat osobně. Areál původního výskytu jelence, resp. několika desítek jeho poddruhů je i v dnešní civilizací redukované podobě obrovský. Zahrnuje jižní část Kanady, většinu území USA, Mexiko a středoamerické státy. Na...

Na cestách

Elmia Wood 2017

Mezinárodní veletrh Elmia Wood se koná jednou za čtyři roky a bývá označován za největší lesnický veletrh na světě. Podle tiskové zprávy pořadatelů ze společnosti Elmia, se veletrhu zúčastnilo 555 vystavovatelů z 28 zemí, z nichž cca 200 vystavovalo poprvé. Plocha výstavních stánků rozmístěných podél 7 km cest činila cca 8,5 hektaru. Dalších 13 hektarů zabíraly plochy pro předvádění lesní mechanizace. Celková plocha výstaviště pak přesáhla 260 ha lesních a travnatých ploch....

Na cestách

U Velkých vodopádů

Ve Spojených státech je někdy cesta do (přírodní) divočiny překvapivě krátká. Z hlavního města Washingtonu je to k Velkým vodopádům jen asi 15 mil proti proudu řeky Potomac. V zalesněném údolí řeky, na břehu, který patří k Virginii, leží malý národní park Great Falls (3,65 km2). Na druhém břehu, ve státě Maryland, k němu přiléhá historický Chesapeake and Ohio Canal National Park. Při průtoku skalnatým podložím vytváří řeka Potomac divoké peřeje, z nichž největší...