Na cestách


Na cestách

Národní park Tiveden

Do švédského národního parku Tiveden jsme jeli především fotografovat a filmovat divoký les minimálně ovlivněný člověkem. Švédsko má ve srovnání s Českou republikou zhruba dvojnásobnou lesnatost (68%) a na naše poměry velké souvislé lesní porosty jsou i na zalidněném jihu. Nicméně z lesnického pohledu jde vesměs o lesy hospodářské, obhospodařované s využitím moderní techniky což je také často na první pohled patrné. Lesní národní park Tiveden leží mezi...

Na cestách

Elmia Wood 2017

Mezinárodní veletrh Elmia Wood se koná jednou za čtyři roky a bývá označován za největší lesnický veletrh na světě. Podle tiskové zprávy pořadatelů ze společnosti Elmia, se veletrhu zúčastnilo 555 vystavovatelů z 28 zemí, z nichž cca 200 vystavovalo poprvé. Plocha výstavních stánků rozmístěných podél 7 km cest činila cca 8,5 hektaru. Dalších 13 hektarů zabíraly plochy pro předvádění lesní mechanizace. Celková plocha výstaviště pak přesáhla 260 ha lesních a travnatých ploch....

Na cestách

Za jelencem viržinským

O jelenci viržinském asi slyšel každý, kdo absolvoval zkoušky z myslivosti nebo kdo se hlouběji zajímá o naši faunu. V okolí Dobříše, kde byl od poloviny 19. století chován nejprve v oboře a pak i ve volnosti, se s ním lze setkat osobně. Areál původního výskytu jelence, resp. několika desítek jeho poddruhů je i v dnešní civilizací redukované podobě obrovský. Zahrnuje jižní část Kanady, většinu území USA, Mexiko a středoamerické státy. Na...

Na cestách

U Velkých vodopádů

Ve Spojených státech je někdy cesta do (přírodní) divočiny překvapivě krátká. Z hlavního města Washingtonu je to k Velkým vodopádům jen asi 15 mil proti proudu řeky Potomac. V zalesněném údolí řeky, na břehu, který patří k Virginii, leží malý národní park Great Falls (3,65 km2). Na druhém břehu, ve státě Maryland, k němu přiléhá historický Chesapeake and Ohio Canal National Park. Při průtoku skalnatým podložím vytváří řeka Potomac divoké peřeje, z nichž největší...