Elmia Wood 2017

Vyvážečka Ponsse Buffalo

Přistání v Trelleborgu

John Deere

Vyvážečka John Deere

Harvestor EcoLog

Expozice Logset

Prezentace pásových pil firmy Pilous

Z expozice Stihl

Prezentace Champs of Logging

Na stánku Oregon

U firmy Novotný

Vyvážečky Novotný

Jedeme domů

Mezinárodní veletrh Elmia Wood se koná jednou za čtyři roky a bývá označován za největší lesnický veletrh na světě. Podle tiskové zprávy pořadatelů ze společnosti Elmia, se veletrhu zúčastnilo 555 vystavovatelů z 28 zemí, z nichž cca 200 vystavovalo poprvé. Plocha výstavních stánků rozmístěných podél 7 km cest činila cca 8,5 hektaru. Dalších 13 hektarů zabíraly plochy pro předvádění lesní mechanizace. Celková plocha výstaviště pak přesáhla 260 ha lesních a travnatých ploch. Mimo jiné se představilo 143 velkých lesních strojů. Organizační tým veletrhu tvořilo 220 pracovníků. Veletrh navštívilo 41 834 „unikátních“ návštěvníků, z nichž mnozí strávili na veletrhu více dní. Tolik oficiální zpráva.

Vzhledem k rozsahu veletrhu jsme si návštěvu naplánovali na dva dny a další dva dny jsme využili na filmování v okolních národních parcích Tiveden a Store Mosse. Po zkušenostech z předchozích návštěv Elmie a díky náročnějšímu technickému vybavení pro fotografování a filmování, jsme se tentokrát do Švédska vydali autem. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad i s ohledem na deštivé počasí, kdy bylo dobré mít po ruce holínky a náhradní oblečení.

Univerzální rada, která cesta na Elmii je nejlepší, resp. nejlevnější, není. Závisí na spotřebě vozidla, počtu cestujících a období, resp. dni, kdy se cesta uskuteční. Pokud je nám známo, tak autobusy cestovních kanceláří jezdí většinou trajektem přes dánský Gedser, což je podle mapy na kilometry nejkratší. My jsme využili trajekt na „dlouhé“ trase Rostock – Trelleborg. Hlavně kvůli odpočinku na palubě a možnosti spánku na zpáteční cestě. Itinerář jsme prostě podřídili pracovnímu programu tak, abychom po cestě neztráceli čas dospáváním.

Za stálou základnu jsme zvolili známý „český“ penzion Anneberg v Bottnarydu, kde se v době Elmie obvykle střídají zájezdy lesníků z Česka. Ceny ubytování v Jonköpingu, odkud jezdí na výstavu autobusy, jsou na naše poměry dost vysoké.

Pokud jde o návštěvnost Elmie, tak cca 40 000 návštěvníků se nám nezdá na tak velkou, nákladnou a organizačně náročnou akci příliš. Zejména s přihlédnutím k faktu, že ve Švédsku samotném je cca 200 000 rodin, které vlastní více než 5 ha lesa a ve srovnání s jinými evropskými zemi tam pracuje v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu podstatně více lidí. Potíž může být v tom, že výstaviště je zejména pro zahraniční návštěvníky poměrně odlehlé, v okolí nejsou větší ubytovací kapacity, hustší síť veřejné dopravy a letiště. Areál sice je nedaleko dálnice E4, ale jen na příjezdu k parkovišti na přilehlé louce jsme čekali cca hodinu a také samotné výstaviště by asi stěží absorbovalo výrazně větší počet návštěvníků, aniž by se to výrazně projevilo na jejich komfortu. Vzhledem k tomu, že na parkovišti dominovaly domácí švédské SPZ, nás překvapila zmínka o 2/3 návštěvníků ze zahraničí, uvedená v Lesnické práci.

Člověka místních poměrů neznalého mohlo překvapit pestré oblečení skandinávského lesního lidu. Zatímco u nás lesníci obvykle ukázněně navlékají oděv v různých odstínech zelené, případně přímo uniformy, místní chodí na lesnické akce v džínách, barevných větrovkách s baseballovými čepicemi a v tričkách se značkami svých oblíbených výrobců lesnické techniky. Z toho lze usuzovat, že ve Švédsku je lesnictví do značné míry celospolečenskou záležitostí a jeho aktéři necítí potřebu se nějak odlišovat. Nabízí se otázka, zda by i našemu lesnictví neprospělo spíš přibližování nelesnické většině, než lpění na tradicích z doby feudálních velkostatků. Zejména, když se z uniformy, dříve symbolu odbornosti, disciplíny a společenského postavení, stal pro část veřejnosti odznak příslušnosti k nekompetentní skupině ničitelů přírody a zlodějů dřeva, střílejících srnky a ohrožující návštěvníky lesa. Tomu by ale nejspíš muselo předcházet období hlubší sebereflexe. Další, z českého pohledu snad až šokující záležitostí, byla celovýstavní prohibice. Nám se to tak líbilo, protože přemíra piva běžná na některých tuzemských podnicích odborné úrovni akcí nesvědčí.

Z našeho pohledu je Elmia především největší festival lesnické techniky, kde je zastoupeno prakticky všechno, co může být potřeba při práci v lese, při následné dopravě a zčásti i při zpracování dřeva. V případě zájmu o novinky je každopádně třeba sledovat zprávy na výstavním webu a v ideálním případě i prolistovat tiskové materiály vystavovatelů v presscentru. Pro vlastníka menšího lesního majetku bychom viděli hlavní přínos v možnosti získání určitého přehledu a v příležitosti k porovnání alternativních výrobků. U tak významné akce lze předpokládat, že většina vystavujících přichází se všemi novinkami a plným sortimentem, který na českém trhu buď nemusí být plně dostupný, nebo se dodává pouze na objednávku, aniž by měl zákazník možnost výrobek vidět nebo vyzkoušet. Z toho, co zaujalo nás, jsme sestavili krátký přehled.

Motorové pily

Husqvarna, hrála na domácím hřišti a místní o ni také jevili odpovídající zájem. Pokud jde o novinky, tak hlavní téma byly zřejmě řetězy a lišty X-Cut, které jsou výsledkem návratu k vlastnímu vývoji a výrobě řetězů.  Řetězy jsou přednapnuté z výroby a ostří by údajně mělo vydržet cca o 10% déle a řezat rychleji.

Stihl měl expozici umístěnou u vchodu tak, že ji prakticky nešlo minout. Na dvou „dislokovaných pracovištích“ probíhaly pravidelné prezentace Stihl Timbersports a Stihlem podporované prezentace společnosti Champs of Logging, nabízející kurzy práce s motorovými pilami, organizaci soutěží a arboristické práce. U obou výrobců byla viditelná snaha podporovat nový segment, elektrické pily a křovinořezy s akumulátory. V katalozích obou nejznámějších značek jsou na předních stranách, což souvisí i s pravděpodobným zvyšováním významu „farmářského“ a „hobby“ segmentu v obchodních strategiích. Každopádně ve Švédsku se dnes údajně realizuje cca 90% těžebních prací harvestory a během celé naší cesty, která vedla převážně lesem, jsme žádné manuálně pracující osoby v lese neviděli.

Další značky, například u nás známý Dolmar a domácí Jonsered jsme v samostatných expozicích nezaznamenali s tím, že pily Dolmar nabízel například velkoobchod Skogma, patřící do skupiny Grube. Značka Jonsered ze skupiny Husqvarna, na český trh své výrobky již oficiálně nedováží, působí nadále v severských zemích, Itálii, Kanadě a Spojených státech. V menší a poměrně nenápadné expozici se představil Oregon, přičemž jsme byli seznámeni s výhodami lišt SpeedCut (pily) a SpeedMax (harvestory).

Pokud jde o pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro práci lese, tak u Stihlu a Husqvarny bylo možno vidět i koupit celý sortiment, včetně nejdražších řad Technical Extreme a Technical (Husqvarna) či Advance a Dynamic (Stihl). Zvláštní prodejní stánek měl náš oblíbený rakouský Pfanner, který u nás, pokud je nám známo, vlastní specializovaný obchod nemá a dováží se pouze individuálně přes některé webshopy, jako je např. Worksafety.

Lesnická technika

Obrovské množství techniky vystavované na Elmii je težké nějak stručně utřídit. Nejznámější výrobci harvestorů a vyvážeček představili více či méně různých novinek a vylepšení. S úplně novým harvestorem H8D se představil švédský výrobce Rottne, který jako jeden z mála předvedl i plnohodnotné terénní ukázky. Ty byly jinak oproti předchozím ročníkům skromnější. Společnost Komatsu vystavovala mimo jiné nový osmikolový probírkový harvestor Komatsu 901XC a novou harvestorovou hlavu C124. Finský Logset vystavoval impozantní Logset 12 H GTE Hybrid se extrémním špičkovým výkonem až 510 koní a s tím, že použitá hybridní technologie je schopna redukovat spotřebu nafty na kubický metr až o 25%. Novinky jsme zaznamenali mezi vyvážečkami John Deere série G, u Ponsse…

Jinak úplně nová sekce veletrhu „Drone Zone“ byla věnována využití dronů v lesnictví. Z „příruční“ techniky jsme si všimli měřícího přístroje Haglöf Vertex Laser Geo s ultrazvukovým dálkoměrem pro komplikované porostní podmínky.

Čeští výrobci

Historicky poprvé se veletrhu zúčastnila společnost TATRA TRUCKS a.s. s vozem TATRA PHOENIX Euro 6 v limitované edici PRÄSIDENT s nástavbou Umikov NKD 15 pro odvoz krátkého dřeva. Na stánku jsme i přes velmi nepříznivé počasí zaznamenali solidní zájem návštěvníků. Již poněkolikáté se zúčastnila Strojírna Novotný, s.r.o., LESCUS Cetkovice, s.r.o. a brněnská firma PILOUS-pásové pily, spol. s r.o.

Na řadě stánků firem zastoupených v ČR (Igland, John Deere, Logset, Komatsu, Ponsse, Rottne a Vimek) byli přítomni česky hovořící obchodníci, což nám pomohlo s výkladem a s natáčením videa.

Tolik v kostce o Elmii 2017. Příští se uskuteční za čtyři roky, 2. – 5. června 2021. Také v okolí Jonköpingu, ale už na jiném místě.

M. H., červen 2017


Na cestách


Šumavský podzim

ELMIA WOOD

HARVESTORY

Foto týdne

Brysan, slezský norik ze Šumavy