Sekvojovce a zeravy na Vysočině

Zdá se, že odmítavý postoj k introdukci nepůvodních dřevin do našich lesů se začíná pomalu měnit. Pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity se chystají na výsadbu několika hektarů pokusných ploch s introdukovanými dřevinami na majetcích města Jihlavy u obcí Otín a Sokolíčko. Mezi ověřovanými druhy budou například dřeviny z Blízkého východu a ze Severní Ameriky, včetně známých druhů dosahujících obřích rozměrů jako je Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) a Zerav obrovský (Thuja plicata). Dřeviny byly vybrány na základě produkčních schopností, zvýšené odolnosti proti suchu, úspěšnosti přirozeného zmlazování a schopnosti vytvářet vhodné porostní směsi s domácími dřevinami. Cílem pokusu bude ověřit "vhodnost a vitalitu nepůvodních druhů v podmínkách měnícího se klimatu a narůstajícího nedostatku půdní vláhy". V první etapě do roku 2024 proběhnou výsadby a následná péče o porost. V dalších dvou etapách, do roku 2028 a 2031, se bude sledovat vitalita stromů v různě namíchaných porostech a přírustky v závislosti na vlivech prostředí. Lze jen doufat, že výsledky pokusu přispějí k rozšíření počtu povolených dřevin v našich lesích, alespoň třeba na úroveň sousedního Rakouska.  

Podle zprávy Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU