Pestrá krajina 2022

Při včerejším vyhlášení výsledků programu Pestrá krajina 2022 v aule ČZU byly uděleny čtyři zlaté (Rodinná farma Michlovka, Farma Petra Horčíka, Statek Kollertových, Farma Petra Křižánka) a jedna stříbrná medaile (Farma Křížov). Ocenění farmáři prezentovali velmi inspirativní příběhy, z nichž některé stavěly na dlouhé tradici rodinného hospodářství a jiné byly naopak výsledkem koncentrovaného úsilí nedávné doby. Společným znakem letošních medailistů byla odpovědná a šetrná práce s přírodnimi zdroji, péče o krajinu a ochrana ochrana biodiverzity,

O stromech, které se na většině oceněných farem vysazují jak v sadech, tak ve stromořadích kolem cest i ve volné krajině, se mluvilo hned několikrát a to i v té souvislosti, že výsadba stromů je vhodnou společenskou aktivitou pro upevňování dobrých sousedských vztahů. Protože "Stromy spojují". V rámci následující konference Pestrá krajina zazněly také výzvy k omezení škod zvěří, mimo jiné i prostřednictvím většího zapojení vlastníků půdy do výkonu práva myslivosti. 

Na základě osobní účasti a materiálů ASZ.