Z valné hromady Komory soukromých lesů

Valná hromada komory soukromých lesů se konala 22. února na zámku v Křtinách. Mimořádná byla účast ministra životního prostředí Petra Hladíka, neboť ministr tohoto resortu se ještě nikdy jednání soukromníků nezúčastnil. Aktivně se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný, byť jen prostřednictvím videokonference. V následném programu byl pak zastupován vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství Patrikem Mlynářem. Hlavním tématem dopolední části valné hromady byly novely zákona o lesích a zákona o myslivosti. Vyjádření představitelů komory i diskuzní příspěvky vesměs potvrdily, že komora i její členové vládní návrhy obou novel v aktuálně známém znění v zásadě podporují. U lesního zákona zejména obecný princip: „Méně regulace, více motivace“. U mysliveckého zákona jim jde hlavně o přijetí opatření, která by měla omezit škody v lese způsobované zvěří a s tím související snížení minimální výměry honitby na 250 ha a garanci možnosti získání povolenky k lovu pro vlastníky přiměřené rozlohy pozemků v honitbě. Vlastníci naopak nesouhlasí se zvyšující se finanční zátěží dopadající na vlastníky prostřednictvím vládního konsolidačního balíčku, přičemž kritizují zejména zvýšení daně z nemovitosti lesních pozemků a nárůst byrokracie. Za nesprávné považují také navýšení DPH na palivové dřevo.

Pokud jde o příspěvky na hospodaření v lesích, tak podle ministra Marka Výborného chce ministerstvo obstarat dostatek finančních prostředků, aby žádosti byly vypláceny ve stoprocentní výši. V roce 2024 může pro tyto účely využít zatím 2,1 mld. Kč, přičemž 1,1 mld. Kč je k dočerpání z Národního plánu obnovy a 1 mld. Kč jsou prostředky přidělené státním rozpočtem. Tzv. „adaptační platba“ má být přechodným opatřením a do budoucna se má usilovat o zavedení platby na plochu, která by představovala částečnou kompenzaci za náklady spojené s udržováním lesů ve stavu, umožňujícím plnit jejich celospolečensky významné mimoprodukční funkce. Tj, v podstatě o obdobný princip, jako je uplatňován již nyní v zemědělství.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek vyzval ve svém vystoupení k další spolupráci soukromých vlastníků lesa a soukromých zemědělců. A to i přes nedávná nedorozumění ohledně postoje vedení SVOLu k některým požadavkům Českomoravské myslivecké jednoty.

Valná hromada Komory soukromých lesů byla volební. Na další dvouleté období byl předsedou Komory zvolen Richard Podstatzký, místopředsedou Constantin Kinský. Členy představenstva byli zvoleni Robin Ambrož, Francesco Kinský dal Borgo a Michael Podstatzký-Lichtenstein.

Tiskovou zprávu o valné hromadě si můžete přečíst zde.

Podle tiskové zprávy SVOLu a na základě osobní účasti.