Havlíčkův Brod nezajistil včasné zpracování a asanaci

Po dvou letech úředního řízení potvrdilo Ministerstvo životního prostředí pokutu 720 tisíc korun, kterou vyměřila Česká inspekce životního prostředí městu Havlíčkův Brod za to, že ve svých lesích v katastrálním území Perknov „nezajistilo včasné zpracování a asanaci hmyzími škůdci napadené smrkové dřevní hmoty“ o celkovém objemu 3 592 m3. Pokuta byla uložena na základě šetření, které proběhlo ve dnech 14. 3. 2019 a 20. 3. 2019. Ministerstvo ve svém rozhodnutí mimo jiné konstatuje: „obviněný ani nerespektuje platnou legislativu v lesním hospodářství, neboť nevede lesní hospodářskou evidenci stanovenou zákonem a nemůže tak mít o množství kůrovcové hmoty v jednotlivých lesních porostech detailní přehled, natož aby na základě těchto údajů plánoval a realizoval obranná a ochranná opatření.“

Tisková zpráva ČIŽP opomíjí, že město je mimo jiné také orgánem státní správy lesů, který má v obvodu své působnosti dohlížet na ostatní vlastníky lesů, nikoliv ve svých vlastních lesích akcelerovat kalamitu. Naopak ministerstvo upozorňuje, že „finanční zásah není s ohledem na hospodaření pro pokutovaného likvidační“, protože 50 % z pokuty zaplacené městskými lesy bude příjmem rozpočtu Města Havlíčkův Brod, čili město de facto z poloviny zaplatí samo sobě.

Podle tiskové zprávy ČIŽP, kterou najdete zde