Austrálie v plamenech

Austrálie v plamenech

Agentura Reuters v souhrnném článku odkazujícím na několik různých zdrojů informovala o dosavadních škodách způsobených převážně lesními požáry (bushfires) v Austrálii. Požáry již zasáhly území o rozloze více než 10,3 milionu hektarů, tj. plochu zhruba o rozloze Jižní Koreje. Zahynulo 28 lidí včetně několika zasahujících hasičů. Tisíce lidí přišly o své domovy a desetitisíce dalších musely své domovy opustit a odejít do bezpečí. Univerzita v Sydney pak odhadla, že zahynula nebo byla zraněna až miliarda zvířat. Kouř z požárů obarvil spadem popílku ledovce na Novém Zélandu a byl zaznamenán až u pobřeží Jižní Ameriky.

Rozsah gigantických požárů, které zasáhly lesní porosty, pastviny i lidská sídla na mnoha místech Austrálie včetně národních parků a přímořských letovisek, je výjimečný zejména co do rozsahu zasažené plochy a množství ohnisek. Přitom požáry začaly devastovat Austrálii cca měsíc před příchodem obvyklého období požárů v lednu a v únoru. To společně s extrémně vysokými teplotami (přes 40 stupňů), silnými větry a dlouhotrvajícím extrémním suchem zatím maří úsilí tisíců převážně dobrovolných hasičů, kteří se snaží dostat živel pod kontrolu.  

Mezitím se rozběhla intenzivní diskuse o příčinách této přírodní katastrofy bezprecedentního rozsahu. Premiér Scott Morrison a obě hlavní politické strany podporované zejména médii vlastněnými Rupertem Murdochem až donedávna tvrdily, že jde víceméně o běžný přírodní jev, obhajovaly další rozvoj těžby uhlí, jehož je Austrálie největším světovým exportérem, a i na mezinárodní scéně intenzivně vystupovaly proti snahám omezovat emise skleníkových plynů. Stále více Australanů, včetně lidí postižených požáry, se, i s podporou některých odborníků, nevládních organizací, sportovců a umělců, nyní dožaduje revize australské politiky a zavedení opatření na ochranu klimatu. Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje, že by se v nejbližších týdnech mohlo podařit prakticky nehasitelné požáry lokalizovat, je pravděpodobné, že tato diskuse přeroste v poměrně intenzivní konflikt. Lesnet chce doufat, že čas k razantním změnám přístupů již pro tuto krásnou zemi nevypršel.

Podle zahraničních zdrojů, zejména agentury Reuters, BBC a The Guardian.