150 let od šumavské pohromy

Dnes v noci je tomu 150 let, co Šumavu postihla zřejmě největší historicky doložená větrná kalamita. V noci z 26. na 27. října 1870 poškodil orkán odhadem 6 - 7 milionů m3 dřeva, které místní i z širokého okolí najatí dělníci zpracovávali až do roku 1877.  I díky tomu, že vichřice způsobily na Šumavě značné škody i v letech 1868 a 1869, došlo následně k rychlému množení kůrovce. Šumavskou kalamitu popisuje ve svých románech Ze světa lesních samot a V ráji šumavském i Karel Klostermann.