Mezinárodní den lesů

Mezinárodní den lesů vyhlásilo Valné shromáždění OSN zvláštní rezolucí v roce 2012 zejména proto, aby připomínal nezastupitelné funkce těchto biologicky nejrozmanitějších ekosystémů. Lesy jsou totiž domovem cca 80% všech druhů suchozemských rostlin, hmyzu a zvířat a mimo jiné mají i klíčový význam pro udržování ekologické stability a zadržování vody v krajině. Přesto však odlesňování pokračuje alarmujícím tempem a každoročně je zničeno asi 13 miliónů hektarů lesa. Odlesňování tak podle odhadů přispívá až 20% k produkci skleníkových plynů.

Podle materiálů OSN a FAO