Silný vítr poškodil lesy na Šumavě

Do některých porostů byl vyhlášen zákaz vstupu

Silný nárazový vítr, který doprovázel intenzivní bouřky, zasáhl Šumavu zejména v noci z pátku (18. srpna.) na sobotu.  Nejhůře bylo postiženo okolí Nové Pece a Stožce na území Národního parku Šumava i v přilehlých lesích ve správě LČR, kde byly zřejmě poškozeny desítky tisíc krychlových metrů dříví. Škody na majetku VLS v blízkém vojenském újezdu Boletice byly předběžně odhadnuty na 50 000 m3. S ohledem na tyto a předchozí škody ve dvou moravských vojenských újezdech zastavil ředitel VLS Josef Vojáček plánované úmyslné mýtní těžby v rámci celého podniku.

V sousedním Bavorsku má vítr na svědomí údajně až 2 milióny m3, přičemž největší škody vznikly v okresech Freyung-Grafenau a Pasov. Také Bavorské státní lesy (BaySF) zastavily úmyslné mýtní těžby jehličnatého dříví na celém svém majetku minimálně do konce listopadu, aby mohlo být přednostně zpracováno a na trhu uplatněno kalamitní dříví. V rámci solidarity s postiženými soukromými vlastníky vypomohou Bavorské státní lesy technikou. Na zprovoznění lesních cest budou pracovat také hasiči a organizace Technisches Hilfswerk.

Další kalamitní dříví nepochybně dále zkomplikuje už tak napjatou situaci na trhu způsobenou přebytkem kůrovcového dříví jak v ČR, tak i na německém a rakouském trhu.

Podle informací s.p. Vojenské lesy a statky ČR a Forstpraxis.de