Více peněz na dotační programy v lesích

Od roku 2021 by měl stát více přispívat na dotační programy v lesích. Vyplývá to z novely nařízení, které Vláda ČR schválila 22. června. Objem příspěvků by se měl oproti letošní cca 1,15 miliardě zvýšit o 2,5 miliardy korun. 2 miliardy by měly být určeny na obnovu, zajištění a výchovu porostů, 200 milionů na oplocenky a 145 milionů na nově zaváděný příspěvek na následnou péči o porosty. Zhruba 500 milionů z této částky by měly dostat Lesy ČR, které dosud z těchto dotačních programů nečerpaly. V následujících letech by se objem dotací pro lesníky měl zvyšovat o 600 milionů ročně. Otázka je, zda budou tyto prostředky stačit na obnovu lesů zničených hmyzími škůdci, suchem a zvýšenými teplotami, když některé zdroje odhadují jen potenciální škody na smrkových porostech na cca 600 miliard korun.

Podle zprávy ČTK