SVOL žádá mimořádná opatření

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) se v otevřeném dopise obrátilo na předsedkyni Výboru pro životní prostředí PSP ČR Ing. Danu Balcarovou s naléhavou výzvou k bezodkladnému řešení krizové situace v lesích vzniklé v důsledku kůrovcové kalamity. Tato situace se svým výjimečným rozsahem již nedá řešit pouze silami vlastníků a správců lesa v rámci platné legislativy. Sdružení navrhuje celkem sedm opatření:

  1. vyhlášení stavu nouze v postižených krajích,
  2. umožnění letecké aplikace insekticidů v době rojení kůrovce v hospodářských lesích,
  3. podporu dopravy dřevní hmoty z kalamitních oblastí, zejména zajištěním většího množství vagónů, zrušením některých dopravních omezení a následnými opravami komunikací poškozených dopravou dříví,
  4. podporu skladování dřevní hmoty, zejména finanční podporou mechanické a chemické asanace napadené dřevní hmoty, urychlením zřizování mokrých skladů a umožněním dočasného skladování kůrovcového dříví na zemědělských plochách,
  5. finanční podporu energetického využití dřevní hmoty,
  6. podporu zaměstnanosti v lesním hospodářství včetně uvolnění podmínek na pracovním trhu tak, aby bylo možné najímat na zalesňovací práce zahraniční pracovníky,
  7. zamezení vzniku dalších bezzásahových území, odkud dochází k masivnímu šíření podkorního hmyzu.

Představitelé sdružení nabízejí maximální součinnost při realizaci těchto opatření.

Současně byla vydána i tisková zpráva, která poukazuje na pomalou reakci vlády a nedostatečnou pomoc státu v mimořádné kalamitní situaci. Za vzor jsou pak dávána opatření, které v obdobných mimořádných situacích zavedly vlády v Bavorsku a v Rakousku.