SVOL: Kůrovec se chystá na Vysočinu

Republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů se zabýval kůrovcovou kalamitou a možnostmi jejího řešení. Konstatoval, že: „Nečinnost státní správy, neúčinnost obranných opatření a počínající kolaps na trhu s dřívím budou dál prohlubovat kůrovcovou katastrofu“. Dále upozornil na rizika, která vyplývají z tak obrovského rozsahu škod na lesních porostech, budoucím dlouholetým nedostatkem dříví počínaje a ztrátou rekreační funkce lesů konče.  SVOL očekává, že v příštím roce zasáhne kůrovec masivně Kraj Vysočina, kde mohou být napadeny kůrovcem i smrkové porosty cca 50 000 nestátních vlastníků a celkem může být v oblasti poškozeno až 5 milionů kubických metrů dříví. SVOL se dožaduje především uvolnění regulací, které znemožňují účinně bojovat s kůrovcem například proto, že systém poměrně obtížně získatelných licencí komplikuje drobným vlastníkům nákup a využití chemických prostředků k asanaci škůdce. Kromě toho se vlastníci dožadují, aby stát, jakožto dominantní vlastník lesa, učinil opatření k zachování funkčního trhu s dřívím včetně podpory vývozu dříví formou zajištění těchto obchodů.