21. březen je Mezinárodním dnem lesů

Valné shromáždění OSN prohlásilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů s tím, že letošní hlavní téma tohoto dne bude „Lesy a energie“.  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) k tomu na svých webových stránkách upozorňuje, že dřevo je s cca 40% podílem největším globálním obnovitelným energetickým zdrojem.  Podíl spalování dřeva na celkové energetické produkci obnovitelných zdrojů je tak zhruba stejný jako energetická produkce solárních, vodních a větrných elektráren dohromady. Jako zdroj energie pro vytápění a vaření využívá dřevo 2,4 miliardy lidí. Celkem je pro energetické účely využívána zhruba polovina celosvětové produkce dřeva.

K Mezinárodnímu dni lesů vzniklo i několik reklamních spotů, které najdete například zde, nebo s výkladem expertů zde.