XXII. konference SVOL

Za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, náměstka pro sekci lesního hospodářství Patrika Mlynáře a dalších hostů, proběhla včera ve Střítěži u Jihlavy konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Zásadním cílem SVOLu je komplexní novela zastaralého zákona o lesích, který je stále do značné míry výčtem nařízení a navazujících kontrolních a kázeňských pravomocí státu – strážce národního bohatství – směrem k vlastníkům lesa a organizacím majícím něco společného s lesnictvím. V současné podobě není schopen plnit potřeby lesnictví čelícího výzvám, se kterými se v době jeho vzniku vůbec nepočítalo. Obdobná situace je u zákona o myslivosti. Tam SVOL usiluje především o snížení minimální výměry honitby vlastní na 200 hektarů a zavedení práva vlastníka vykonávat právo myslivosti na svých pozemcích od určité minimální výměry vlastních pozemků ve společenstevní honitbě. Tyto a další navrhované změny by pak měly přispět hlavně ke snížení škod zvěří.

Dalším klíčovým zájmem SVOLu je program adaptace lesů na změny klimatu a zejména zjednodušení a vyjasnění podmínek výplaty příspěvků. Většinově se předpokládá, že se tento program následně transformuje v systém plateb za poskytování ekosystémových služeb lesních majetků. Za zmínku stojí také podstatně větší vstřícnost nového vedení SVOLu k organizacím s podobnými zájmy, zejména k Asociaci soukromého zemědělství, se kterou již bylo podepsáno memorandum o spolupráci. Obdobný dokument by měl být v dohledné době podepsán s Českým svazem ochránců přírody.

Podrobnosti o průběhu konference si můžete přečíst zde.

Podle tiskové zprávy SVOLu a na základě osobní účasti.