Platforma směřuje k budoucnosti lesnictví

Zprávu o nové lesnické platformě CZECH FOREST jsme zaznamenali v časopise Lesnická práce. Podle vlastních webových stránek chce být „zdrojem myšlenek, nových nápadů, odborných analýz, vizí, návrhů řešení, informací, reakcí a komentářů“.  Půjde o nezávislou expertní skupinu, která bude mimo jiné hledat vhodné cesty adaptace našeho lesnictví na společenské, klimatické a ekonomické změny. Platforma CZECH FOREST vznikla z iniciativy šéfredaktora Lesnické práce Ing. Jana Příhody. Pokud jde o vztah dalším lesnickým organizacím a spolkům, tak ten by neměl být konkurenční, ale měl by spíše představovat novou příležitost, případně určitý doplněk organizací zaměřených na prosazování užších profesních nebo vlastnických zájmů.

Podle www.czechforest.cz