„Žádné zásadní škody nevznikly“

Podle vyjádření generálního ředitele Lesů ČR Ing. Daniela Szoráda nezpůsobila bouře Doris, které přecházela přes území ČR v pátek 24. února zásadní škody. Podle prvních odhadů bylo ve státních lesích na celém území státu poškozeno přes 100 000 m3 dříví, což je množství, které nevybočuje z obvyklého rozměru škod běžně vznikajících v zimním období.  Některé padlé stromy budou v lese ponechány jako lapáky pro letošní první rojení kůrovce. Zbývající dříví by mělo být zpracováno v průběhu jednoho měsíce. Další vlastníci lesů se ke škodám na svých porostech zatím nevyjádřili.