V Novém Městě po patnácti letech

Venkovní pochůzku po lesním majetku rodiny Bartoň - Dobenín po stejné trase, jako v roce 2002, uspořádala Česká lesnická společnost. Díky tomu se mohli účastníci seznámit s inspirativní historií rodu Bartoňů, kteří se od tkalcovského stavu v chalupě vypracovali během dvou generací na úspěšné podnikatele v oblasti textilního průmyslu. V roce 1908 koupili chátrající zámek v Novém Městě nad Metují i s lesními pozemky, které se staly základem dnešního rodinného majetku. V zámku vytvořili prostor pro vynikající architekty té doby - Dušana Jurkoviče a Pavla Janáka - kteří se podíleli na přeměně historického zámku na objekt umožňující moderní bydlení a vytvořili tak unikátní příklad spojení historické architektury s uměleckými styly 1. poloviny 20. století.

Celková výměra lesního majetku, navráceného rodině Bartoňů - Dobenínů v roce 1992 a rozšířená nákupem o některé další menší plochy, činí v současné době 1911 ha. Z toho je cca 302 ha součástí známé přírodní rezervace Peklo. Právě problematika hospodaření v lesích chráněného území byla jednou z nejzajímavějších součástí výkladu Ing. Havelky, ředitele společnosti Statky Bartoň. Dalším zajímavým tématem bylo hospodaření po kalamitách, historické mniškové v letech 1922 - 1924 a větrné v létě 1996. Velké kalamitní plochy po mnišce jsou hlavní příčinou nerovnoměrnosti zastoupení věkových stupňů a přebytku plošného zastoupení 9. a 10. věkového stupně. Výklad na celkem pěti zastávkách na trase exkurze, shodných s rokem 2002, se týkal především aktuálního stavu porostů na daném místě a výsledků hospodaření na těchto plochách v období soukromého hospodaření. Z pohledu soukromého vlastníka byly významné zkušenosti ze soužití soukromého lesního hospodaření s různými veřejnými a skupinovými zájmy, o které v poměrně hustě osídleném, ochranářsky a rekreačně exponovaném území, není nouze.