Adaptace lesů s podporou

Až 4,1 miliardy korun ročně vyčlení Ministerstvo zemědělství na program adaptace lesů na změny klimatu. Podporu v rámci programu budou moci získat státní i nestátní vlastníci, kteří budou připravovat lesy na dopady klimatické změny, budou hospodařit přírodě blízkým způsobem, podpoří přirozenou obnovu lesa, budou zvyšovat jeho druhovou pestrost a pečovat o lesní půdu. Program má trvat do roku 2026.

Platba má být plošná s aktuální denní sazbou 4,22 Kč/ha, tj. až 1 540 Kč/ha za kalendářní rok. Vlastník může získat podporu na celou plochu svého majetku, pokud splní podmínky hospodaření stanovené ministerstvem nad rámec povinností vyplývajících z lesního zákona. Podmínky, jichž je mnoho - například maximální průměrná velikost holiny 0,3 ha (v oblastech dubového a borového hospodářství 0,5 ha) v příslušném roce nebo ponechání minimálně 3 stromů k zetlení při těžbě v lese starším 60 let – najdete zde.

Program obvyklých příspěvků na hospodaření v lesích zůstane zachován. Další prostředky budou moci majitelé lesů získat ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027.  

Podle tiskové zprávy MZe.