Vichřice způsobila další škody v lesích Tatranského národního parku

Vichřice, která zasáhla území Tatranského národního parku v prvním březnovém víkendu, poškodila lesní porosty v oblasti Tatranské Javoriny, zejména v ústí Javorové a Široké doliny. Podle tiskové zprávy Štátnych lesov TANAPu padlo na jimi spravovaném území cca 8 500 stromů, tj. přibližně 6 400 m3 dřeva.

Podle tiskové zprávy Tatranského národního parku