600 731

Od začátku roku shořelo v zemích Evropské unie celkem 600 731 ha lesa, což je druhá největší plocha zničená požáry v období po roce 2006. Tato plocha odpovídá více než dvojnásobku rozlohy Lucemburska. Největší plocha byla spálena v roce 2017 – 987 844 ha – ovšem za celý kalendářní rok. Podstatné také je, že v této statistice jsou zahrnuty pouze požáry, které zasáhly plochu větší než 30 hektarů, a celková zničená plocha je tudíž ještě podstatně větší. Kromě stále rozsáhlejších požárů v jihoevropských zemích byly tentokrát zasaženy i země jako je Německo, Slovinsko a také naše republika. Prognóza bohužel předpokládá další zhoršování situace v následujících letech.

Podle agentury Reuters.