Nová expozice myslivosti v Národním zemědělském muzeu

Vstup do budovy NZM

Lov na jelena z vykládané pažby

Napodobenina renesanční kuše z roku 1857

Porcovací souprava z konce 17. století

Myslivecký kalendář

Nová expozice myslivosti v pražské budově NZM otevřená 21. prosince kombinuje klasickou muzejní expozici, interaktivní prezentace, kvízy a videa. Sbírkové předměty z podsbírky myslivosti pocházejí převážně z bohatých depozitářů muzejní pobočky na zámku Ohrada. Jedná se především o historické zbraně, lovecké tesáky, uniformy a další předměty spojené myslivostí v minulých stoletích. Interaktivní displeje umožňují například otestování znalostí zvukových projevů zvěře nebo seznámení s fázemi srnčí říje formou kvízu.

Expozice způsobem realizace připomíná styl expozice rybářství, otevřené v pražské budově v roce 2015, která tehdy získala druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku v rámci Národní soutěže muzeí Gloria Musealis. Obecně je expozice odrazem moderního trendu vytváření zábavných expozic využívaných jako výletní místo pro rodiny s dětmi a jako cíl školních výprav. Příznivci odborných expozic s propracovanými librety a scénáři, znalí základní muzeologické poučky o tom, že základem muzea jsou sbírky, mohou však odcházet s pocitem smutku z promarněné šance. Historické Andreskovy expozice myslivosti a lesnictví na Ohradě tak zřejmě stále nebyly překonány.