SVOL žádá o pomoc premiéra

Představitelé Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů požádali o přijetí u premiéra. Podle předsedy sdružení, Ing. Františka Kučery, je třeba, „aby vláda zajistila vlastníkům lesů odpovídající pomoc již v letošním roce a také v roce následujícím. Jinak nebudou schopni postup kůrovcové kalamity zpomalit a na vzniklých plochách založit porosty nové.“ Náklady na těžbu kůrovcového dříví a pěstební činnost rychle rostou a ceny dříví, prakticky jediného zdroje příjmů, klesají a v mnoha případech je již dříví v podstatě neprodejné. Zástupci sdružení také poukazují na to, že se krize lesnictví brzy dotkne i dalších oblastí, zejména navazujícího zpracovatelského řetězce, zemědělců, rybářů, vodohospodářů, podnikatelů v turistickém ruchu i samotných občanů. V minulosti lesnictví vždy přispívalo do státního rozpočtu formou daní a odvodů a v nynější mimořádné situacíí by stát měl zase podpořit vlastníky lesů.

Úplné znění tiskové zprávy SVOLu najdete zde.