Komora církevních lesů posílí SVOL

Šestnáct zástupců církevních majetků se sešlo včera v sídle Společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na ustavující schůzi komory církevních lesů, která bude působit jako spolek spolupracující v rámci SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) se stávajícími členy této organizace z řad městských, obecních a soukromých lesů. Hlavním cílem bude společné prosazování zájmů členů spolku společně s ostatními nestátními vlastníky lesa, aktivní podpora členů při správě lesních majetků a při hospodaření s těmito majetky a výměna informací a zkušeností.

Zakladateli komory se stalo šestnáct církevních subjektů, vlastnících dohromady více než 130 tisíc hektarů lesní půdy. Celková rozloha lesa ve vlastnictví členů SVOLu se tak rozšířila na více než půl milionu hektarů. Vyjednávací pozice SVOL při projednávání oprávněných zájmů nestátních vlastníků lesa by se tak měla dále posílit. Předsedou komory byl zvolen Ing. Petr Skočdopole, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Podle údajů tiskové zprávy ALSOL