Červené barvy přibývá

Ministerstvo zemědělství dnes rozšířilo plochu a počet území mimořádně zasažených kůrovcem, tzv. červených zón. Území, na kterém vlastníci lesů mohou omezit některá ochranná opatření (např. lapáky) a odložit zalesnění kalamitních holin až na pět let od jejich vzniku, se tak významně rozšířilo do Jihočeského a Plzeňského kraje. Současně se také uvolnila pravidla přenosu sadebního materiálu pro zalesňování kalamitních holin. Nově teď mohou vlastníci lesa ve vyjmenovaných oblastech používat k obnově lesa sazenice lesních dřevin bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni (uvolnění neplatí pro sazenice smrku). Toto opatření obecné povahy má platit do konce roku 2022. Text změn aktuálně platného opatření obecné povahy najdete zde, rozšířený seznam katastrů zde a novou mapu rajonizace zde.