Král padl před 50 lety

Nejmohutnější smrk v přírodní rezervaci Boubínský prales, nazývaný také Král smrků, padl během vichřice přesně před 50. lety. Byl vysoký 58 metrů při obvodu kmene 508 cm, průměru 162 cm a objemu cca 30 kubických metrů. Vrcholek koruny byl odchýlen o 11 m od svislé osy. Rok před osudnou vichřicí smrk napadený václavkou a hnilobami uschl. Jeho stáří bylo v té době odhadováno na 440 let. Jeden výřez z památného stromu je vystaven v informačním středisku Lesů ČR v Zátoni a druhý výřez z výšky 12 m pak v lesnickém muzeu v loveckém zámku Ohrada. Prvního potenciálního nástupce v boubínské rezervaci zlikvidoval v roce 2004 kůrovec. Obdobně, jako většinu zbývajících smrků z původního pralesa v dalších šumavských rezervacích. V současné době měří nejvyšší smrk v jádrové části pralesa 54 m.

Pád Krále smrků je považován za jednu z příčin uzavření jádra pralesa v roce 1979. Podle některých teorií turisté přicházející po stezce oslabili králův kořenový systém. Lesnet, když byl ještě dítětem, padlého krále viděl. Těsně předtím, než prales obstoupil ochranářův plot.

Podle ČTK