Rakousko: Kůrovec lámal rekordy

Podle údajů Spolkového centra výzkumu lesa (Bundesforschungszentrum für Wald) bylo v loňském roce v Rakousku nahlášeno největší množství kůrovcového dříví od zahájení evidence prováděné prostřednictvím okresních lesních inspekcí v polovině 40. let. Celkově bylo nahlášeno 3,52 milionů m3, z čehož cca 3 miliony metrů měl na svědomí lýkožrout smrkový. Dosavadní rekord z roku 2009 – 2,88 milionů m3 byl tak překonán o více než čtvrtinu. Obdobně jako u nás, napomohlo šíření kůrovce sucho a červnová vlna veder. Nejvíce postiženými spolkovými zeměmi byly Dolní Rakousy (1,9 mil. m3), kde šíření kůrovce výrazně napomohlo opakované poškození smrků suchem a Horní Rakousy (512 tis. m3). Naopak v alpských spolkových zemích, jako je Salcbursko a Tyrolsko, bylo zaznamenané množství kůrovcového dříví sice zvýšené, ale objemem relativně méně významné. Lze očekávat, že se letos zvýšené množství kůrovcového dříví v Rakousku projeví omezením dovozu kulatiny z ČR.

Podle informací BFW a www.borkenkaefer.at