Zelená pro kůrovce

Smutná tisková zpráva se objevila na webu Národního parku Šumava. Správa parku svým rozhodnutím "ještě přísněji" omezila Lesnímu závodu Boubín možnosti zasahovat proti kůrovci v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Rozhodnutím se zvýšila plocha úplné bezzásahovosti v rezervaci z 83 ha na 139 ha. V oblasti vrcholu Boubína se zásahy proti kůrovci musí omezit na nákladné, pomalé a nebezpečné loupání kůry stojících stromů. „V člověkem ovlivněných smrčinách“ je možno šetrně asanovat různými způsoby na ploše 472 ha. Na téměř polovině území musí zůstat veškerá dřevní hmota v porostech k zetlení. Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Obáváme se, že v praxi toto rozhodnutí znamená postupnou likvidaci zbývajících smrků starších 200 let, pokud nějaké na území Boubína ještě zbyly. Boubín tedy s největší pravděpodobností dopadne jako ostatní pralesní rezervace na Šumavě, kde kůrovec původní smrky z „předhospodářského“ období sežral. Je tak docela možné, že po 30 letech existence „Národního parku“ bude v národním parku více nepůvodních úředníků, informačních center a služebních aut než původních smrků.