ASZ a SVOL podporují dobrovolné sdružování vlastníků

Sdružování drobných vlastníků lesů se státní podporou by mělo pomoci překonat následky kůrovcové kalamity a usnadnit realizaci adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu. Při společném jednání se na tom shodli předsedové Asociace soukromého zemědělství (ASZ) a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Jaroslav Šebek a Jiří Svoboda. Proces sdružování by měla podpořit změna lesnické legislativy, ke které předsedové jménem svých organizací vyzvali.

Legislativní návrh tzv. službového spolku, který by členům zajišťoval realizaci jednotlivých činností při hospodaření v lesích včetně činnosti odborného lesního hospodáře a prodeje dřeva, již SVOL připravil. Měl by pomoci vlastníkům, kteří žijí ve městech, nemají potřebnou lesní techniku a zkušenosti, nebo se s ohledem na věk či zdravotní stav nemohou práci v lese věnovat, ale přísné požadavky lesního zákona musí splňovat.

Výměra lesů do 50 hektarů označovaných někdy jako „malolesy“ činí zhruba 390 tisíc hektarů, což je téměř 15 % výměry všech lesů v ČR. V současnosti tyto lesy vlastní nebo v nich má vlastnický podíl cca 288 tisíc vlastníků. I přes tento poměrně velký počet majetkově zainteresovaných občanů jsou nestátní lesy malých výměr v ČR neprávem přehlíženy a jejich problematice stát dlouhodobě nevěnuje dostatečnou pozornost ani podporu. To se nyní naplno projevilo během aktuálně probíhající kůrovcové kalamity.

Podle tiskové zprávy SVOL.