Vyšší Brod: Lesy budou vráceny

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Nález Ústavního soudu z 21. prosince 2021 s nejvyšší pravděpodobností ukončí letitý spor o lesy Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Klášter, založený pod patronací Rožmberků v roce 1259, jehož zakladatelské listiny v roce 1264 potvrdil i král Přemysl Otakar II., se tak v dohledné době definitivně ujme správy svého třikrát (1941, 1948 a 2019) konfiskovaného historického majetku. Zrušením celkem 17 rozsudků Vrchního a Nejvyššího soudu byl klášter také zbaven účelového označení za „zrádce a nepřítele Československé republiky aktivně sloužícímu německému vedení války“, které z výroků dvou jmenovaných soudů de facto vyplývalo, a bylo ve zjevném rozporu s historicky doloženými skutečnostmi.

Nález Ústavního soudu (k dispozici zde) kromě právní argumentace také dokumentuje opakovanou mocenskou zvůli vedenou s úmyslem zmocnit se klášterního majetku od počátku 40. let až prakticky do současnosti. Skutečnost, že v naší zemi stále existuje instituce, schopná právně zrušit úkony vedené v „extrémním nesouladu s principy spravedlnosti“, posiluje naději těch lesníků, kteří doufají v nápravu světa.  

Podle www.usoud.cz