Hodnotící zpráva IPCC: Globální klimatická krize je na dohled

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) včera oficiálně vydal první část své Šesté hodnotící zprávy. Na jejím zpracování se podílelo celkem 234 autorů z 66 zemí a 517 dalších přispěvatelů. Dále se zpráva odvolává na 14 000 referencí. Z dokumentu, který má téměř čtyři tisíce stran a bude se zřejmě ještě redigovat, jsme si přečetli úvodní souhrn pro „policymakers“.

Lze konstatovat, že vědci do značné míry odložili diplomatické ohledy i opatrná vyjádření o „pravděpodobném“ vývoji kdesi v budoucnosti a promluvili syrovým a naléhavým jazykem plným nepříjemných faktů. Z mnoha stran stále zpochybňovaný lidský vliv na oteplování atmosféry, moří i pevnin považují za jednoznačně („unequivocal“) prokázaný.

Z mnoha zásadních zveřejněných údajů vybíráme:

  • Koncentrace všech tří hlavních skleníkových plynů (oxid uhličitý, oxid dusný a metan) v atmosféře se zvyšují. V případě oxidu uhličitého je koncentrace (uvádí se rok 2019, od té doby opět vzrostla) nejvyšší za poslední minimálně 2 miliony let, u dalších dvou plynů za 800 tisíc let.
  • V každém z posledních čtyř desetiletí vzrostla průměrná povrchová teplota na Zemi. Její nárůst v desetiletí 2011 – 2020 činil 1,09 °C oproti období 1850 – 1900. Rychleji rostla teplota nad pevninou (+ 1,59°C) než nad moři a oceány (+ 0,88°C).
  • Hladiny moří stouply oproti roku 1901 v průměru o 20 cm a tempo zvyšování jejich hladiny akceleruje (za léta 2006 – 2018 v průměru + 3,7 mm oproti průměrným + 1,7 mm ročně v letech 1971 – 2006).
  • Klimatické zóny na obou polokoulích se posunují směrem k pólům. Vegetační období v mírném pásu se prodlužuje v průměru o dva dny za dekádu.

Očekávané důsledky dalšího oteplování planety, která zpráva rozebírá v pěti scénářích, lze zjednodušeně shrnout tak, že pokud nebudou okamžitě přijata radikální opatření na snížení emisí, bude překročen nejen „pařížský“ limit + 1,5 °C, ale s velkou pravděpodobností se oteplí o dva stupně nebo dokonce ještě více v průběhu tohoto století. Za dvoustupňovou hranicí očekávají vědci vlny veder, požáry, sucha, povodně a další extrémy takové intenzity, že mohou být překročeny adaptační schopnosti rostlin, zvířat, celých ekosystémů a také lidí a jejich civilizací. Výrazně mohou být postiženy nejen lidské aktivity na první pohled závislé na přírodních podmínkách, jako je například zemědělství a lesnictví, ale lidé pravděpodobně nebudou zvládat ani ochranu před častými povodněmi, hašení požárů vzniklých v důsledku sucha a vysokých teplot nebo zvýšenou zátěž zdravotnických systémů.

Autoři zdůrazňují, že důsledky klimatické změny už jsou a ještě v mnohem větší míře budou cítit všude. Lesnet pak zdůrazňuje, že před změnou klimatu se neschová nikdo. Ani ve skanzenu blbosti uprostřed Evropy.

Podrobnosti najdete na webových stránkách IPCC zde.