Jaké škody způsobila Sabina?

Silný vítr, který doprovázel ničivé bouře cyklóny Sabine (ve Spojeném království nazývané Ciara a v Norsku Elsa), zasáhl 9. a 10. února i území České republiky. Lesy ČR odhadly škody na porostech ve své správě na cca 950 tisíc m3, což představuje škody ve výši 250 až 300 milionů korun. Vojenské lesy předpokládají škody kolem 150 tisíc m3. Nejvíce postiženou oblastí byl vojenský újezd Boletice (až 100 tisíc m3), zatímco v Brdech odhadly VLS škody na cca 20 tisíc kubických metrů. Národní park Šumava ohlásil škody v rozsahu cca 50 tisíc kubíků. Krkonošský národní park předpokládá, že na jeho území padlo asi 5 000 metrů krychlových.

V rámci celého území republiky byla zřejmě nejvíce zasažena oblast Šumavy. Na ostatním území nevznikly škody, které by výrazněji vybočovaly z rámce obvyklých následků zimních vichřic. Samozřejmě i tyto relativně běžné škody mohou přispět k další eskalaci kůrovcové kalamity, pokud se je nepodaří odstranit včas.

Podle tiskových zpráv LČR, VLS a národních parků