V Kostelci o budoucnosti lesů

Černé jezero 2021

Česká lesnická společnost uspořádala 24. srpna seminář věnovaný otázkám spojeným s budoucností lesů v Čechách a na Moravě. Toto zásadní a stále častěji diskutované téma přilákalo do Kostelce nad Černými lesy asi 50 účastníků nejen z vysokých škol a výzkumných ústavů ale třeba i z řad soukromníků v lese hospodařících. V rámci poměrně netradičně pořádaného setkání nejprve vystoupili pánové Cílek, Novák a Příhoda, kteří hovořili o projevech klimatické změny, možných opatřeních k omezení dopadů této změny a nastolili otázky (p. Příhoda), jejichž zodpovězení by mohlo vést k návrhu vhodné reakce na aktuální vývoj stavu lesů a lesního hospodářství.

Ve druhém bloku probíhala diskuse moderovaná panem Remešem, prorektorem ČZU, která se dotkla několika zásadních témat hospodaření v našich lesích. Řešilo se například, do jaké míry je vhodné vyžívat štěpku a jak bychom potřebovali méně spárkaté zvěře. Lesnet se v rámci diskuse ptal, zda někdo z přítomných zná odpověď na následující otázky:

  • Zda se s ohledem na výrazné oteplení počítá pro účely lesnického plánování s úpravou lesních vegetačních stupňů tak, aby lépe odpovídaly probíhajícím změnám klimatu,
  • Jestli bude rozšířen sortiment povolených dřevin o další nepůvodní druhy, alespoň například na úroveň Rakouska, kde smí vlastníci lesů pěstovat mnohem více nepůvodních druhů,
  • Která dřevinu má být nyní ta výnosová, když ne smrk.

Výsledek následné výměny názorů by se dal shrnout asi takto: Přístup k hýbání s LVS je „rezervovaný“, nepůvodní dřeviny MŽP nechce a výnosová dřevina by snad mohla být jedle nebo modřín, ale ten také nemá rádo MŽP. Takže „Vysoká nejistota budoucího vývoje klimatu a dalších faktorů, ústí v doporučení využívat co nejširší spektrum domácích a osvědčených introdukovaných dřevin. Žádoucí je i kombinace různých metod obnovy porostů tak, aby vznikaly smíšené porosty“. V překladu to zřejmě znamená, že soukromník nevědoucí jak reagovat na změnu klimatu, co pěstovat a kde na to všechno má brát, žádné nové postupy mít k dispozici hned tak nebude.