Lesnická výzva II.

Zničený les na Českomoravské vrchovině

Jedenáct profesních a vlastnických organizací lesnicko-dřevařského sektoru a některé střední lesnické školy podpořené také Agrární komorou ČR a Klubem českých turistů žádají o pomoc státu k překonání dopadů kůrovcové kalamity. V dokumentu vyčíslují ekonomické dopady kalamity na lesní hospodářství v letech 2018 – 2020 na 98,8 miliardy korun s tím, že jde hlavně o ztráty způsobené propadem cen dříví a předčasným smýcením napadených porostů. Plochu poškozených porostů za uvedené období odhadují na 193 000 ha. Aktuální plocha k zalesnění pak má činit cca 110 000 ha. Celý text dokumentu si můžete přečíst zde.