Oprava Želnavského smyku dokončena

Dnes bude slavnostní ukázkou plavení zakončena oprava Želnavského smyku (Hefenkriegbach-Riese). Tato 3,8 km dlouhá spojka Schwarzenberského plavební kanálu s bývalým překladištěm plaveného dříví na břehu Vltavy postavená na konci 19. století byla v provozu až do roku 1961. Oprava tohoto výjimečného technického díla trvala tři roky a stála zhruba 30 milionů korun. Chybějící žulové desky z původního obložení stěn kanálu byly nahrazeny novými, vyrobenými z hrubozrnné plöckensteinské žuly. Desky byly dodány z nedalekého lomu v Rakousku.

Želnavský smyk byl vybudován v době, kdy se ve Vídni začalo topit uhlím a o palivové dříví ze Šumavy přestal být zájem. Umožňoval plavení celých kmenů, které následně pokračovaly dále po Vltavě. Po dokončení železnice z Českých Budějovic v roce 1892 se dříví vozilo po železnici do Prahy a po roce 1911 také přes Nové Údolí do Bavorska. Období využívání kanálu se díky tomu prodloužilo o více než 50 let.