Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti

Vláda ČR schválila návrh poměrně zásadní novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti předložený Ministerstvem zemědělství. Kromě z tisku a z petice Strany zelených notoricky známého zvýšení pokut (až na 30 000 Kč) za vstup do honitby v době, kdy orgán státní správy myslivosti nařídil na žádost uživatele omezení vstupu, by novela měla přispět především k řešení neúnosně vysokých stavů některé spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod.  Ve smlouvě o nájmu honitby by například měli být nyní ustanoveni zástupci držitele honitby, kterým bude předkládána ke kontrole ulovená spárkatá zvěř. Některá další opatření by měla posílit ochranu práv majitelů a nájemců (pachtýřů) pozemků. Například tím, že zákon nyní určí, jak má být v praxi uplatněno právo vlastníka pozemků v honitbě na přednostní přijetí do mysliveckého spolku, kterému je honitba pronajata. Výrazně se mění § 36 a § 37 popisující pravidla stanovení, změn a plnění plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Třeba tím, že v případě prasete divokého se zahrnou do plnění plánu pouze kusy, které lze doložit protokolem o provedeném vyšetření na svalovce. Zavádí se také povinnosti dokládat nalezení uhynulého kusu spárkaté zvěře, pokud má takový kus být zahrnut do plnění plánu lovu. Novela naopak neřeší případné změny minimální výměry honiteb a způsob jejich tvorby.

Ministerstvo zemědělství údajně počítá s tím, že zákonodárci stihnou normu projednat ještě do podzimu, kdy současné sněmovně skončí mandát.