SVOL: Nové stanovy a nové vedení

V úterý 7. září se v Třebíči uskutečnila 21. konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Delegáti zvolili nového předsedu a místopředsedy, přičemž postupovali podle nových stanov, které schválili během dopoledního programu před samotnými volbami. Podle nových stanov tvoří SVOL tři komory: Komora obecních lesů, Komora soukromých lesů a Komora církevních lesů s tím, že tyto komory mají asymetrické zastoupení v republikovém výboru, do kterého Komora obecních lesů nominuje tři a ostatní komory po jednom zástupci. Nové uspořádání reflektuje i upravený název organizace uvedený výše.

Ve volbách byl předsedou zvolen Ing. Jiří Svoboda z Lesního družstva obcí Přibyslav, prvním místopředsedou pak Ing. Petr Bláha za Komoru církevních lesů a druhým místopředsedou Ing. Richard Podstatzký za Komoru soukromých lesů. Usnesení konference si v plném znění můžete přečíst zde.

Nové vedení, které dále tvoří zástupci jednotlivých komor a zástupci regionálních organizací, pak představilo nový programový dokument nazvaný „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“ na tiskové konferenci konané v Praze 15. září. V dokumentu se mimo jiné zdůrazňuje vyváženost tří pilířů péče o les – ekologického, ekonomického a sociálního. Dále chce SVOL usilovat například o liberalizaci lesního zákona, který je sice údajně nejpřísnější na světě, ale před kůrovcovou kalamitou lesy stejně neochránil, nebo o zřízení samostatného ministerstva pro lesnicko-dřevařský sektor.