Muzeum slaví

Zámek Ohrada

Před 180 lety byly na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou přivezeny první sbírky vycpanin zvěře a ptáků. Prvním správcem postupně rostoucích sbírek, které tehdy sloužily především výuce mladých adeptů lesnictví, se stal preparátor Václav Špatný. Z popudu Jana Adolfa Schwarzenberka vznikla na Ohradě také odborná myslivecká a lesnická knihovna. Základem knihovního fondu se stalo 195 titulů z knihovny bývalé lesnické školy ve Schwarzenbergu. 15. září 1842 si „Forst und Jagd Museum“ prohlédli první návštěvnici, což dnes na Ohradě připomenou mimo jiné slavnostní fanfáry trubačů, koncert lovecké hudby a projekce lesnických výukových filmů z archivu muzea.