Příspěvek zklamal

Ministerstvo zemědělství podle očekávání pokrátilo Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Ten má nyní činit 145 Kč/m3 pro nestátní a 90 Kč/m3 pro státní lesy, což je výrazné snížení oproti 383 Kč/m3 uvedeným v "Zásadách pro poskytování příspěvku". Podle ministerstva přišlo od vlastníků celkem 12 522 žádostí. To je o čtvrtinu více než loni. Kompenzace se mají týkat přibližně 30 milionů m3 jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Celkový objem kompenzací dosáhne 3,6 miliardy korun. Celková hospodářská škoda v našich lesích přitom měla podle odhadu skupiny lesnických odborníků Czech Forest vloni dosáhnout 44 miliard korun.

Pro Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR je výše kompenzací zklamáním. Předseda sdružení Ing. Jiří Svoboda to komentoval slovy: „Chápeme obtížnou rozpočtovou situaci, nicméně celková částka kůrovcových kompenzací za loňský rok, který byl rokem rekordně vysokých nahodilých těžeb a zároveň rekordně nízkých cen dřeva na trhu, je velmi malá.“ Na našem vlastním majetku tento příspěvek, pokud ho obdržíme, pokryje cca 10% loňských ztrát v důsledku sucha, kůrovcové kalamity a propadu cen z důvodu extrémní převahy nabídky nad poptávkou.

Podle tiskových zpráv Ministerstva zemědělství a SVOLu.