Deklarace z Moritzburgu: 20 miliard pro německé lesy

Zámek Moritzburg u Drážďan. Kdysi zde vytancovala štěstí Popelka. Teď by zase mohli být spokojení lesníci. Ti němečtí.

Na pozvání saského ministra životního prostředí a zemědělství Thomase Schmidta se včera v Moritzburgu u Drážďan setkali ministři, zodpovědní za lesnictví ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a z hostitelského Saska. Přítomna byla i spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julie Klöcknerová. Ministři se dohodli na Plánu pro německé lesy („Masterplan für Deutschlands Wälder“) s tím, že na spolkové úrovni by mělo být v následujících čtyřech letech uvolněno 800 miliónů EUR (v přepočtu cca 20 miliard korun) na akutní i dlouhodobá opatření. „A také teď nedopustíme, aby vlastníci lesů zůstali v této prekérní situaci sami (Wir werden die Waldbesitzer auch weiterhin nicht allein lassen in dieser prekären Lage)“, poznamenal k tomu předseda Saské zemské vlády Michael Kretschmer.

I když jsme v médiích nenašli výslovnou zmínku, že uvolnění zmíněné částky bylo závazně potvrzeno, je pravděpodobné, že publicita doprovázející „Moritzburskou deklaraci“ znamená, že jde o víceméně hotovou věc. Také předseda Německé rady pro lesní hospodářství (Deutsche Forstwirtschaftrat) Georg Schirmbeck se totiž vyjádřil v tom smyslu, že Spolková vláda bere kritickou situaci v německých lesích vážně.

Nabízí se zde srovnání se situací v České republice, kde, jak jsme nedávno (17. dubna) informovali, bylo podle odhadů vloni jen o něco málo méně „kalamitního dříví“ než v cca 4,5 x větším Německu (28. mil. m3 vs. 32 mil. m3). Pokud se tedy u nás minulý týden jednalo o 2,5 miliardách podpory, tak, alespoň podle objemu kalamitního dříví jen o trochu větší německé škody, by měly být sanovány přibližně 8x větší částkou. Přitom je třeba vidět, že lesnictví významně podporují z vlastních zdrojů také jednotlivé spolkové země (viz například zde). Naši vlastníci lesů tak zase alespoň vědí, co to znamená být ve špatnou dobu na špatném místě.