Kraj Vysočina využije Fond strategických rezerv na podpory vlastníkům lesů

Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje deklarovat, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 miliónů korun z Fondu strategických rezerv. Původní alokace krajského dotačního titulu Hospodaření v lesích 2019 tak bude z původních 7,5 miliónu korun navýšena na částku pokrývající všechny správně podané žádosti. V rámci tohoto krajského dotačního titulu mohli vlastníci a nájemci lesů žádat o peníze na zřizování oplocenek, opakované výchovné zásahy nebo umělou obnovu odrostkem či poloodrostky. Žádostí, které se přijímaly v průběhu měsíce března, bylo podáno 546 s celkovou požadovanou výší dotace přesahující 30 miliónů korun. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bude pravděpodobně nezbytné vyhlásit na podzim druhé kolo tohoto dotačního programu se stejným zaměřením.

Souběžně Krajský úřad Kraje Vysočina administruje i dotační tituly, které jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství. Tyto žádosti jsou při splnění příslušných podmínek přijímány průběžně.

Podle tiskové zprávy Kraje Vysočina