Zástupci vlastníků zasedli ve Vídni

Zástupci vlastníků z 16 zemí Evropské unie sdružení v Konfederaci evropských vlastníků lesa (CEPF) a zástupci dalších pěti lesnických a vlastnických organizací (Copa-Cogeca, EUSTAFOR, ELO, USSE a FECOF) působících v rámci Unie zasedali 4. října ve Vídni. Zabývali se zejména novou Lesní strategií EU do roku 2030, vydanou Evropskou komisí v červenci letošního roku. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že ke strategii mají značné výhrady, které lze stručné shrnout v následujících bodech:

  1. Přístupy uplatňované ve strategii neodpovídají situaci v terénu.
  2. Chybí zdůraznění významu lesního hospodářství a hospodářského významu dřeva.
  3. Strategie nezajišťuje, aby lesnictví rovnoměrně přispívalo k plnění všech cílů Evropské unie. Příliš se v ní zdůrazňuje ochrana biodiverzity a naopak se podceňují příspěvky v oblasti „bioekonomiky“, průmyslu a sociální a růstové cíle.
  4. Před realizací strategie bude třeba významných upřesnění a vysvětlení.

Celý text stanoviska je k dispozici zde.

Kromě shrnující tiskové zprávy účastníci vydali a podepsali i poněkud méně kritickou „Vídeňskou deklaraci“, adresovanou Evropské komisi. Její text si můžete přečíst zde

Podle informací na webových stránkách CEPF (www.cepf-eu.org)