Rekordy, rekordy, rekordy

Ve druhé říjnové dekádě u nás panovalo mimořádně teplé a suché počasí. Opět padaly teplotní rekordy. Tak například 10. října byly naměřeny rekordní hodnoty na 43 z cca 150 stanic provozovaných déle než 30 let. 12. října pak zaznamenalo rekordy 49 stanic, 14. října 34 stanic atd. Výjimkou nebyly ani teploty přesahují 25 stupňů. Celkově se průměrné teploty na území ČR v uplynulých 6 měsících vegetačního období odchýlily od průměrů za duben až září v letech 1961 – 1990 cca o + 3,3°C.

Tyto extrémní hodnoty vyvolávají pochybnosti, zda uvažované léčení kalamity vyhláškou nařizující namíchání listnatější směsi téměř výhradně z domácích dřevin může ještě představovat životaschopné řešení. A to i tehdy, pokud by se takové pracné a nákladné opatření podařilo realizovat.

Podle údajů ČHMÚ