Ještě více červené

Ministerstvo zemědělství podle dnešní tiskové zprávy opět zvětšilo tzv. červenou zónu, která vymezuje území, kde jsou smrkové porosty mimořádně silně ohroženy kůrovcem. Plocha území zasaženého kalamitou se tak rozšířila přibližně o 10 procent. Počet katastrů, kde platí mimořádná opatření vzrostl z 5 127 na 6 109, z celkového počtu 13 078 katastrálních území v ČR. Podkladem pro rozšíření byly podle MZe družicové snímky. Opatření mění povinnosti vlastníků lesů, kteří například mohou ustoupit od některých nákladných a při plném rozvoji kalamity již zřejmě neúčinných opatření na ochranu lesa. Ministerstvo podle vyjádření ministra Tomana očekává, že mimořádná opatření umožní vlastníkům „soustředit veškeré síly na zpracování a asanaci napadeného dříví“. Plné znění aktualizace najdete zde, seznam katastrálních území zde a mapu zde.