Další vichřice, další škody

Vichřice spojená s vpádem arktického vzduchu, která v neděli 18. března zasáhla především severní část Moravy a východní Čechy, způsobila škody na lesních porostech.  Přestože rozsah škod se teprve upřesňuje, je zřejmé, že bude značný a že kromě jehličnanů byly poškozeny i listnaté porosty.  Lesy ČR uvedly, že bylo poškozeno cca 300 000 m3, především v podhůří Jeseníků na území Olomouckého kraje. Vojenské lesy a statky podle dnešní zprávy odhadují škody na porostech, které mají ve správě až na 200 000 m3 s tím, že byly poškozeny zejména lesy ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Vedení podniku již rozhodlo o zastavení plánovaných úmyslných těžeb.

Podle ČTK a zprávy VLS